Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 448  —  1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, NTF, PállM).

    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:
Rekstrargrunnur
m.kr.
Greiðslugrunnur
m.kr.
I Skatttekjur
111 Skattar á tekjur og hagnað
111.1.0
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
197.100,0 193.200,0
111.2.1
Tekjuskattur, lögaðilar
75.000,0 73.500,0
111.2.2
Sérstakur fjársýsluskattur
3.800,0 3.800,0
Skattar á tekjur og hagnað, lögaðilar
78.800,0 77.300,0
111.3
Fjármagnstekjuskattur
38.000,0 35.500,0
Skattar á tekjur og hagnað
313.900,0 306.000,0
112 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
112.1
Markaðsgjald
805,0 797,0
112.6
Gjald til jöfn. og lækk. á örorkubyrði lífeyrissj
4.858,0 4.908,0
112.7
Fjársýsluskattur, almennur
3.370,0 3.350,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 9.033,0 9.055,0
113 Eignarskattar
113.3.1
Erfðafjárskattur
5.100,0 5.100,0
113.5.1
Skipulagsgjald
372,0 372,0
113.6.5
Brunabótamatsgjald
212,0 212,0
113.6.6
Fasteignamatsgjald
540,0 540,0
Eignarsk., reglubundnir, ótaldir annars staðar
752,0 752,0
Eignarskattar
6.224,0 6.224,0
114 Skattar á vöru og þjónustu
114.1.1
Virðisaukaskattur
251.300,0 248.700,0
114.1.4.1
Stimpilgjald
5.200,0 5.200,0
Almennir skattar á vöru og þjónustu
256.500,0 253.900,0
114.2.1
Vörugjald af ökutækjum
8.900,0 8.900,0
114.2.2.1
Vörugjald af bensíni, almennt
4.900,0 4.900,0
114.2.2.2
Sérstakt vörugjald af blýlausu bensíni
8.000,0 8.000,0
114.2.2.4
Kolefnisgjald
5.980,0 5.980,0
114.2.2.6
Olíugjald
12.100,0 12.100,0
114.2.3.1
Áfengisgjald
19.650,0 19.650,0
114.2.3.10
Tóbaksgjald
5.800,0 5.800,0
114.2.4.1
Skilagjald og umsýsluþóknun á einnota umbúðir
2.930,0 2.930,0
114.2.4.5
Úrvinnslugjald
1.880,0 1.880,0
114.2.5.5
Flutningsjöfnunargjald á olíuvörur
380,0 380,0
114.2.5.6
Jöfnunargjald vegna dreifingar raforku
983,3 983,3
114.2.7
Vörugjöld, eftirlitsgjöld
82,5 82,5
114.2.8
Vörugjöld af rafmagni og heitu vatni
478,0 478,0
114.2.9
Ýmis vörugjöld
14,0 14,0
Vörugjöld
72.077,8 72.077,8
114.4.1
Eftirlitsgjald Fjármálaeftirlitsins
2.330,0 2.330,0
114.4.2
Ofanflóðasjóðsgjald
2.556,0 2.556,0
114.4.3
Byggingaröryggisgjald
520,0 520,0
114.4.9
Gistináttaskattur
1.315,0 1.315,0
Sértækir þjónustuskattar
6.721,0 6.721,0
114.5.1.6
Kílómetragjald af ökutækjum
1.250,0 1.250,0
114.5.1.7
Bifreiðagjald
7.650,0 7.650,0
114.5.2
Neyslu- og leyfisskattar, aðrir en á bifreiðar
954,2 953,2
114.5.2.1.0
Leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
66,9 66,9
114.5.2.1.1
Skráningargjöld fyrirtækja
1.130,6 1.130,6
114.5.2.1.2
Eftirlitsgjöld á fyrirtæki
286,2 285,2
114.5.2.1.2.8
Lyfjaeftirlitsgjald
114,0 114,0
114.5.2.1.2.25
Leyfis- og árgjöld Póst- og fjarskiptastofnunar
188,3 188,3
114.5.2.1.2.29
Umferðaröryggisgjald
168,0 168,0
Neyslu- og leyfisskattar
11.808,2 11.806,2
Skattar á vöru og þjónustu
347.107,0 344.505,0
115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
115.1
Tollar og önnur aðflutningsgjöld
3.515,7 3.515,7
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
3.515,7 3.515,7
116 Aðrir skattar
116.1
Aðrir skattar á atvinnurekstur
668,4 668,4
116.1.6
Gjald á bankastarfsemi
10.100,0 10.100,0
116.1.7
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
284,6 284,6
Aðrir skattar á atvinnurekstur
11.053,0 11.053,0
116.2.81
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
2.550,0 2.470,0
116.2.82
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
4.620,0 4.480,0
Ýmsir skattar, ekki á atv.rekstur eða skattar ótilgr. a.s.
7.170,0 6.950,0
Aðrir skattar
18.223,0 18.003,0
Skatttekjur, samtals
698.002,7 687.302,7
II Tryggingagjöld
121 Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
121.2.1.1
Tryggingagjald, almennt, hluti lífeyristrygginga
67.580,0 66.799,0
121.2.1.6
Tryggingagjald, almennt, hluti Fæðingarorlofssjóðs
10.463,0 10.358,0
121.2.2.1
Hluti Atvinnuleysistryggingasjóðs í atv.trygg.gjaldi
21.731,0 21.512,0
121.2.3.71
Ábyrgðargjald vegna launa
805,0 797,0
Tryggingagjöld v. alm.trygginga, lögaðilar
100.579,0 99.466,0
121.3.0
Hluti Trygg.sj. sjálfst. starf. einstakl. í atv.trygg.gjaldi
69,0 68,0
121.8.1
Slysatryggingagjaldvegnasjómanna
199,0 197,0
Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
100.847,0 99.731,0
Tryggingagjöld, samtals
100.847,0 99.731,0
III Fjárframlög
132 Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
132.1
Fjárframlög frá alþjóðastofn., rekstrarframlög
2.888,3 2.888,3
132.2
Fjárframlög frá alþjóðastofn., fjárfestingarframl.
193,4 193,4
Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
3.081,7 3.081,7
133 Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
133.1
Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, rekstrarframlög
251,5 251,5
133.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
1.150,0 1.150,0
133.1.7
Viðbótarframl. sveitarfél. v. líf.skuldbind. grunnsk.kenn.
255,0 255,0
133.1.20
Fjárframlög frá hinu opinbera, rekstrarframlög
775,1 775,1
Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, rekstrarframlög
2.431,6 2.431,6
133.2
Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, fjárfest.framlög
20,8 20,8
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
2.452,4 2.452,4
Fjárframlög, samtals
5.534,1 5.534,1
IV Aðrar tekjur
141 Eignatekjur
141.1.0.1
Vextir af skammtímakröfum
2.193,1 2.193,1
141.1.0.2
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
2.894,3 1.778,1
141.1.0.3
Verðbótaþáttur vaxtatekna vegna GFS-reikningsskila
143,0 143,0
141.1.2.1
Dráttarvextir af sköttum á tekjur og hagnað
4.700,0 4.600,0
141.1.3.1
Vaxtatekjur stofn. sem færast h. ríkissj. skv. GFS-reikningssk.
555,2 555,2
Vaxtatekjur
10.485,6 9.269,4
141.2.1
Arðgreiðslur frá erlendum aðilum
50,0 50,0
141.2.2
Arðgreiðslur frá innlendum aðilum
25.820,0 34.620,0
Arðgreiðslur
25.870,0 34.670,0
141.3
Hluti af tekjum B-hluta fyrirtækja
1.580,0 1.580,0
141.5
Leigutekjur
150,8 150,8
141.5.20
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
7.000,0 7.000,0
Leigutekjur
7.150,8 7.150,8
Eignatekjur
45.086,4 52.670,2
142 Sala á vöru og þjónustu
142.2.1.1.1
Ríkisábyrgðargjald og áhættugjald v. ríkisábyrgða
494,0 643,0
142.2.1.2
Innritunargjöld í háskóla og framhaldsskóla
1.278,5 1.278,5
142.2.1.4
Prófgjöld
52,0 52,0
142.2.1.5
Vottorðsgjöld
140,5 140,5
142.2.1.6
Aðgangur að skrám
554,9 554,9
142.2.1.7
Eftirlitsgjöld
1.709,6 1.709,6
142.2.1.8
Neyslu- og leyfisgjöld, ýmis
1.583,1 1.560,1
142.2.1.8.8
Vegabréf
445,0 445,0
142.2.1.8.9
Ökuskírteini
173,0 173,0
142.2.1.8.10
Þinglýsingar
328,0 328,0
142.2.2.1
Dómsmálagj. og gjöld fyrir embættisverk sýslum.
1.085,0 1.085,0
Neyslu-og leyfisgjöld
7.843,6 7.969,6
142.3.1.0
Þjónusta
14.868,0 14.868,0
142.3.2
Vörusala
4.885,6 4.885,6
142.3.3
Ýmsar tekjur
5.674,3 5.674,3
Tilfall. sala stofn. ekki í mark.tengdri starfsemi.
25.427,9 25.427,9
Sala á vöru og þjónustu
33.271,5 33.397,5
143 Sektir og skaðabætur
143.0
Sektir og skaðabætur ríkisaðila í A-hluta
32,4 32,4
143.1
Lögreglustjórasektir og dómsektir
60,0 60,0
143.1.1
Lögreglustjórasektir
1.490,0 1.490,0
143.1.2
Dómsektir
850,0 850,0
Lögreglustjórasektir og dómsektir
2.400,0 2.400,0
143.2
Sektir af skatttekjur
504,0 464,0
143.2.1
Skattsektir
100,0 100,0
Sektir af skatttekjum
604,0 564,0
Sektir og skaðabætur
3.036,4 2.996,4
144 Frjálsar tilfærsl. aðrar en fjárframl. (styrkir)
144.1.2.0
Frjálsar tilfærsl. aðrar en styrkir, rekst.framl.
1.291,8 1.291,8
144.2
Frj. tilfærsl. aðrar en styrkir, fjárfest.framl.
112,4 112,4
144.2.4
Stöðugleikaframl. frá slitabúum til umsýslu hjá SÍ
0,0 19.500,0
Frj. tilfærsl. aðrar en styrkir, fjárfest.framl.
112,4 19.612,4
Frjálsar tilfærsl. aðrar en fjárframl. (styrkir)
1.404,2 20.904,2
145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
145.0
Ýmsar tekjur og óskilgr. tekj., ríkisaðilar í A-hluta
238,6 238,6
145.1.2.1
Innborganir í Ábyrgðasjóð launa úr gjaldþrotabúum
45,0 45,0
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
283,6 283,6
147 Sala eigna
147.1
Sala fasteigna
440,0 440,0
147.3
Sala jarðeigna Jarðasjóðs
120,0 120,0
147.4
Sala á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
4.000,0 4.000,0
Sala eigna
4.560,0 4.560,0
Aðrar tekjur, samtals
87.642,1 114.811,9
Heildartekjur samtals
892.025,9 907.379,7