Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 585  —  1. mál.
3. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, NTF, PállM).


    Við 2. tölul. 5. gr.
     a.      Í stað orðanna „allt að 14.500 m.kr.“ í inngangsmálslið komi: allt að 16.000 m.kr.
     b.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi: Að endurlána allt að 1.500 m.kr. til Íslandspósts ohf.