Ferill 437. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Prentað upp.

Þingskjal 699  —  437. mál.
Leiðréttur texti.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2018.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, NTF, PállM).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 1:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við bætist nýr málaflokkur:
01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög 30,0 30,0
b.     Framlag úr ríkissjóði 30,0 30,0
03 Æðsta stjórnsýsla
     2.      Við 03.30 Forsætisráðuneyti
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 7,2 -8,0 -0,8
b.     Fjárfestingarframlög 8,0 8,0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     3.      Við 05.10 Skattar og innheimta
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -50,5 24,7 -25,8
b.     Rekstrartilfærslur -24,7 -24,7
     4.      Við 05.20 Eignaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 17,6 17,6
b.     Rekstrartilfærslur -17,6 -17,6
     5.      Við 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 135,8 13,4 149,2
b.     Rekstrartilfærslur -13,4 -13,4
     6.      Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 317,0 -129,4 187,6
b.     Rekstrartilfærslur -13,4 -13,4
c.     Fjárfestingarframlög 142,8 142,8
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
     7.      Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -28,7 137,9 109,2
b.     Framlag úr ríkissjóði 0,0 137,9 137,9
17 Umhverfismál
     8.      Við 17.30 Meðhöndlun úrgangs
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -0,2 79,9 79,7
b.     Framlag úr ríkissjóði 0,0 79,9 79,9
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     9.      Við 18.20 Menningarstofnanir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -11,8 -25,0 -36,8
b.     Framlag úr ríkissjóði 25,0 -25,0 0,0
21 Háskólastig
     10.      Við 21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -8,0 12,4 4,4
b.     Fjárfestingarframlög 8,0 12,9 20,9
c.     Framlag úr ríkissjóði 0,0 25,3 25,3
23 Sjúkrahúsþjónusta
     11.      Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -659,4 136,8 -522,6
b.     Framlag úr ríkissjóði -13,2 136,8 123,6
     12.      Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög -53,8 29,1 -24,7
b.     Framlag úr ríkissjóði 0,0 29,1 29,1
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     13.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 52,6 94,1 146,7
b.     Framlag úr ríkissjóði 94,3 94,1 188,4
     14.      Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur -121,1 -300,0 -421,1
b.     Framlag úr ríkissjóði -81,1 -300,0 -381,1
     15.      Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur 469,0 7,4 476,4
b.     Framlag úr ríkissjóði 469,0 7,4 476,4
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     16.      Við bætist nýr málaflokkur:
25.20 Endurhæfingarþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 32,6 32,6
b.     Framlag úr ríkissjóði 32,6 32,6
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
     17.      Við bætist nýr málaflokkur:
34.20 Sértækar fjárráðstafanir
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög 108,0 108,0
b.     Fjárfestingarframlög -108,0 -108,0