Ferill 442. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1435  —  442. mál.
3. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016 (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.).

Frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur.


     1.      Í stað „1. mgr.“ í 2. gr. komi: 2. mgr.
     2.      Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
            Á eftir orðinu „ógilt“ í a-lið 1. mgr. 66. gr. laganna kemur: eða óaðgengilegt.
     3.      13. gr. orðist svo:
             Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó öðlast 10. og 11. gr. gildi 1. september 2019 og 8. gr. 1. janúar 2020.