Ferill 1018. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 2052  —  1018. mál.
Svar


dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Jóni Þór Ólafssyni um lögheimilisskráningu barna.


     1.      Telur ráðherra það samræmast barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ákvæði um að óheimilt sé að mismuna börnum á nokkurn hátt vegna aðstæðna þess, foreldris þess eða lögráðamanns ef barni, sem fætt er á Íslandi, er neitað um lögheimilisskráningu?
    Í 6. gr. laga um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018, er fjallað um þær reglur sem gilda um lögheimili barna. Í ákvæðinu kemur fram að barn skuli hafa sama lögheimili og foreldrar þess ef þeir eru í hjúskap eða skráðri sambúð en annars hjá öðru foreldri sínu. Í þeim tilvikum þar sem foreldrar eru með dvalarleyfi og lögheimili hér á landi fá börn þeirra einnig lögheimilisskráningu. Þau börn sem fæðast hér á landi og eiga ekki foreldra með lögheimili hér á landi fá hins vegar svokallaða kerfiskennitölu og eru skráð í þjóðskrá. Þetta fyrirkomulag á við um öll börn í sambærilegri stöðu, þ.e. öll börn sem fæðast hér á landi en eiga ekki foreldra með skráð lögheimili hér. Það hefur því verið talið samræmast barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna enda ekki um að ræða mismunun milli barna í sömu stöðu.

     2.      Á hvaða lagaheimildum byggir Útlendingastofnun ákvarðanir sem leiða til synjunar um lögheimilisskráningu barna sem fædd eru á Íslandi en eiga erlenda foreldra? Svar óskast sundurliðað m.a. eftir því hvort foreldrar barnsins eru umsækjendur um alþjóðlega vernd, umsækjendur um dvalarleyfi, umsækjendur um endurnýjun dvalarleyfis eða hefur verið synjað um slíka endurnýjun, ríkisfangslausir einstaklingar eða einstaklingar sem dveljast hér á landi með útrunnið dvalarleyfi eða hafa fengið dvalarleyfi sitt afturkallað.
    Samkvæmt 4. mgr. 14. gr. laga um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018, þurfa ríkisborgarar sem ekki eru frá aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og hyggjast dvelja hér á landi lengur en þrjá mánuði að hafa gilt dvalarleyfi útgefið af Útlendingastofnun til þess að vera heimilt að skrá lögheimili sitt hér á landi. Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru teknar samkvæmt lögum um útlendinga, nr. 80/2016. Í þeim tilvikum þar sem foreldrar eru ekki með útgefið dvalarleyfi frá Útlendingastofnun og þar af leiðandi ekki með lögheimili hér á landi eru börn þeirra ekki heldur skráð með lögheimili. Skiptir þá ekki máli á hvaða grundvelli umsókn þeirra um dvalarleyfi hér á landi er eða á hvaða grundvelli slíkri umsókn hefur verið synjað.