Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Prentað upp.

Þingskjal 444  —  1. mál.
68. tölul.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, NTF, PállM, SÞÁ).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við 01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
4.016,7 4,4 4.021,1
b.     Fjárfestingarframlög
1.645,0 -0,3 1.644,7
c.     Rekstrartekjur
-27,9 0,2 -27,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.761,5 4,3 5.765,8
     2.      Við 01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
1.089,4 -0,7 1.088,7
b.     Rekstrartekjur
-52,0 0,3 -51,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.048,1 -0,4 1.047,7
02 Dómstólar
     3.      Við 02.10 Hæstiréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
243,2 -0,7 242,5
b.     Fjárfestingarframlög
1,9 -0,1 1,8
c.      Framlag úr ríkissjóði
245,1 -0,8 244,3
     4.      Við 02.20 Héraðsdómstólar
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.833,7 -9,4 1.824,3
b.     Fjárfestingarframlög
6,8 8,0 14,8
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.839,3 -1,4 1.837,9
     5.      Við 02.30 Landsréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
729,8 -1,5 728,3
b.      Framlag úr ríkissjóði
729,8 -1,5 728,3
     6.      Við 02.40 Dómstólasýslan
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
299,9 -0,6 299,3
b.     Fjárfestingarframlög
56,5 -0,4 56,1
c.      Framlag úr ríkissjóði
356,4 -1,0 355,4
03 Æðsta stjórnsýsla
     7.      Við 03.10 Embætti forseta Íslands
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
354,9 -1,0 353,9
b.     Fjárfestingarframlög
9,4 -0,1 9,3
c.      Framlag úr ríkissjóði
364,3 -1,1 363,2
     8.      Við 03.30 Forsætisráðuneyti
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.255,5 -1,6 1.253,9
b.     Rekstrartilfærslur
50,0 -0,1 49,9
c.     Fjárfestingarframlög
577,0 -0,2 576,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.882,5 -1,9 1.880,6
04 Utanríkismál
     9.      Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
6.172,0 72,0 6.244,0
b.     Fjárfestingarframlög
103,6 -0,7 102,9
c.     Rekstrartekjur
-172,5 -0,5 -173,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
6.210,1 70,8 6.280,9
     10.      Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.652,4 -14,7 2.637,7
b.     Rekstrartekjur
-127,0 0,7 -126,3
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.542,6 -14,0 2.528,6
     11.      Við 04.50 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
2.600,6 33,8 2.634,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.600,6 33,8 2.634,4
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     12.      Við 05.10 Skattar og innheimta
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
8.769,2 -84,4 8.684,8
b.     Fjárfestingarframlög
94,7 -0,5 94,2
c.     Rekstrartekjur
-1.030,9 156,2 -874,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
7.834,4 71,3 7.905,7
     13.      Við 05.20 Eignaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
11.983,3 -66,3 11.917,0
b.     Fjárfestingarframlög
637,8 -0,7 637,1
c.     Rekstrartekjur
-12.038,8 66,8 -11.972,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
582,3 -0,2 582,1
     14.      Við 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.994,6 -18,7 4.975,9
b.     Fjárfestingarframlög
119,1 -0,3 118,8
c.     Rekstrartekjur
-2.565,8 12,5 -2.553,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.547,9 -6,5 2.541,4
     15.      Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.489,5 416,8 3.906,3
b.     Fjárfestingarframlög
258,8 -78,2 180,6
c.     Rekstrartekjur
-615,8 3,5 -612,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.149,2 342,1 4.491,3
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
     16.      Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.616,7 -1,2 1.615,5
b.     Fjárfestingarframlög
20,6 -0,1 20,5
c.     Rekstrartekjur
-154,9 0,4 -154,5
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.482,7 -0,9 1.481,8
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
e.     Rekstrarframlög
1.962,5 65,6 2.028,1
f.     Fjárfestingarframlög
31,3 -0,2 31,1
g.     Rekstrartekjur
-1.047,2 1,8 -1.045,4
h.      Framlag úr ríkissjóði
946,6 67,2 1.013,8
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
i.     Rekstrarframlög
338,3 -5,1 333,2
j.     Fjárfestingarframlög
2,4 4,6 7,0
k.     Rekstrartekjur
-12,1 0,1 -12,0
l.      Framlag úr ríkissjóði
328,6 -0,4 328,2
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
     17.      Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
79,0 24,7 103,7
b.     Fjárfestingarframlög
18,0 3,0 21,0
c.     Fjármagnstilfærslur
6.768,4 -714,2 6.054,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
6.738,9 -686,5 6.052,4
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
e.     Rekstrarframlög
127,1 -0,6 126,5
f.     Fjármagnstilfærslur
2.558,3 -0,7 2.557,6
g.     Rekstrartekjur
-47,4 38,4 -9,0
h.      Framlag úr ríkissjóði
2.638,0 37,1 2.675,1
     18.      Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.013,3 -52,0 1.961,3
b.     Rekstrartilfærslur
1.072,1 48,9 1.121,0
c.     Fjárfestingarframlög
17,5 -0,1 17,4
d.     Rekstrartekjur
-1.287,5 1,5 -1.286,0
e.      Framlag úr ríkissjóði
5.749,6 -1,7 5.747,9
08 Sveitarfélög og byggðamál
     19.      Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
21.504,6 -383,4 21.121,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
21.504,6 -383,4 21.121,2
     20.      Við 08.20 Byggðamál
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
1.940,6 -0,7 1.939,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.080,6 -0,7 2.079,9
09 Almanna- og réttaröryggi
     21.      Við 09.10 Löggæsla
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
16.997,1 -465,1 16.532,0
b.     Rekstrartilfærslur
258,4 -1,1 257,3
c.     Fjárfestingarframlög
385,9 -64,5 321,4
d.     Rekstrartekjur
-1.441,3 609,3 -832,0
e.      Framlag úr ríkissjóði
16.200,1 78,6 16.278,7
     22.      Við 09.20 Landhelgi
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.808,8 -17,6 4.791,2
b.     Fjárfestingarframlög
2.243,3 24,8 2.268,1
c.     Rekstrartekjur
-505,8 2,8 -503,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
6.564,8 10,0 6.574,8
     23.      Við 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
333,4 -0,3 333,1
b.     Rekstrartekjur
-19,7 0,1 -19,6
c.      Framlag úr ríkissjóði
315,1 -0,2 314,9
    06 Dómsmálaráðuneyti
d.     Rekstrarframlög
1.348,3 43,9 1.392,2
e.     Rekstrartekjur
-1,7 0,1 -1,6
f.      Framlag úr ríkissjóði
1.354,0 44,0 1.398,0
     24.      Við 09.40 Réttaraðstoð og bætur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.328,8 -5,0 2.323,8
b.     Rekstrartekjur
-462,1 2,4 -459,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.919,1 -2,6 1.916,5
     25.      Við 09.50 Fullnustumál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.199,8 -11,1 2.188,7
b.     Fjárfestingarframlög
21,7 7,2 28,9
c.     Rekstrartekjur
-137,4 0,8 -136,6
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.087,8 -3,1 2.084,7
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
     26.      Við 10.10 Persónuvernd
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
292,7 -0,4 292,3
b.     Fjárfestingarframlög
12,8 -0,1 12,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
302,1 -0,5 301,6
     27.      Við 10.20 Trúmál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.131,1 37,9 4.169,0
b.     Rekstrartilfærslur
3.380,8 198,0 3.578,8
c.     Rekstrartekjur
-146,4 0,8 -145,6
d.      Framlag úr ríkissjóði
7.365,5 236,7 7.602,2
     28.      Við 10.30 Sýslumenn
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.240,7 -13,8 3.226,9
b.     Fjárfestingarframlög
15,5 9,8 25,3
c.     Rekstrartekjur
-89,5 0,4 -89,1
d.      Framlag úr ríkissjóði
3.166,7 -3,6 3.163,1
     29.      Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.417,5 8,1 1.425,6
b.     Rekstrartilfærslur
101,9 5,4 107,3
c.     Fjárfestingarframlög
1,5 2,2 3,7
d.     Rekstrartekjur
-115,1 0,5 -114,6
e.      Framlag úr ríkissjóði
1.405,8 16,2 1.422,0
     30.      Við 10.50 Útlendingamál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.935,9 82,7 4.018,6
b.     Fjárfestingarframlög
12,3 -0,1 12,2
c.     Rekstrartekjur
-139,3 0,8 -138,5
d.      Framlag úr ríkissjóði
3.808,9 83,4 3.892,3
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
     31.      Við 11.10 Samgöngur
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
12.523,5 116,1 12.639,6
b.     Rekstrartilfærslur
3.551,6 -68,6 3.483,0
c.     Fjárfestingarframlög
28.418,6 -2,2 28.416,4
d.     Rekstrartekjur
-1.824,1 3,6 -1.820,5
e.      Framlag úr ríkissjóði
43.592,6 48,9 43.641,5
     32.      Við 11.20 Fjarskipti
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
551,3 46,7 598,0
b.     Fjárfestingarframlög
11,9 -0,1 11,8
c.     Rekstrartekjur
-29,6 0,2 -29,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.315,1 46,8 1.361,9
     33.      Við 11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
793,2 -1,2 792,0
b.     Rekstrartilfærslur
81,5 4,6 86,1
c.     Fjárfestingarframlög
5,4 -0,1 5,3
d.     Rekstrartekjur
-110,5 0,6 -109,9
e.      Framlag úr ríkissjóði
769,6 3,9 773,5
12 Landbúnaður
     34.      Við 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.917,6 -3,1 1.914,5
b.     Rekstrartilfærslur
14.526,3 -84,4 14.441,9
c.     Fjárfestingarframlög
16,0 -0,1 15,9
d.     Rekstrartekjur
-542,1 3,1 -539,0
e.      Framlag úr ríkissjóði
15.917,8 -84,5 15.833,3
     35.      Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
103,0 22,6 125,6
b.     Rekstrartilfærslur
97,5 10,3 107,8
c.      Framlag úr ríkissjóði
200,5 32,9 233,4
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
     36.      Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.102,5 -1,5 1.101,0
b.     Rekstrartilfærslur
333,7 0,5 334,2
c.     Fjárfestingarframlög
13,5 -0,1 13,4
d.     Rekstrartekjur
-155,2 0,8 -154,4
e.      Framlag úr ríkissjóði
1.294,5 -0,3 1.294,2
     37.      Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.306,3 -10,7 4.295,6
b.     Fjárfestingarframlög
809,4 -1,2 808,2
c.     Rekstrartekjur
-1.297,3 2,1 -1.295,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.544,5 -9,8 4.534,7
14 Ferðaþjónusta
     38.      Við 14.10 Ferðaþjónusta
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
780,2 -24,7 755,5
b.     Rekstrartilfærslur
710,7 23,7 734,4
c.     Fjárfestingarframlög
1,7 -0,1 1,6
d.     Rekstrartekjur
-15,5 0,1 -15,4
e.      Framlag úr ríkissjóði
1.990,6 -1,0 1.989,6
15 Orkumál
     39.      Við 15.10 Stjórnun og þróun orkumála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
867,8 47,7 915,5
b.     Rekstrartilfærslur
3.614,2 -14,6 3.599,6
c.     Rekstrartekjur
-233,4 0,6 -232,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.255,0 33,7 4.288,7
16    Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
     40.      Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti     
a.     Rekstrarframlög
808,7 -1,0 807,7
b.     Fjárfestingarframlög
7,9 -0,1 7,8
c.     Rekstrartekjur
-65,2 0,4 -64,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
762,5 -0,7 761,8
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
e.     Fjárfestingarframlög
19,5 -0,1 19,4
f.      Framlag úr ríkissjóði
2.330,6 -0,1 2.330,5
     41.      Við 16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.373,6 -0,2 1.373,4
b.     Fjárfestingarframlög
11,2 -2,3 8,9
c.     Rekstrartekjur
-167,6 0,6 -167,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.389,2 -1,9 1.387,3
17 Umhverfismál
     42.      Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.677,7 -64,6 3.613,1
b.     Rekstrartilfærslur
1.409,1 85,0 1.494,1
c.     Fjárfestingarframlög
444,2 -0,2 444,0
d.     Rekstrartekjur
-1.451,2 5,9 -1.445,3
e.      Framlag úr ríkissjóði
4.079,8 26,1 4.105,9
     43.      Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.230,2 46,9 3.277,1
b.     Rekstrartilfærslur
186,2 15,5 201,7
c.     Fjárfestingarframlög
76,4 -0,5 75,9
d.     Rekstrartekjur
-1.565,0 6,6 -1.558,4
e.      Framlag úr ríkissjóði
1.927,8 68,5 1.996,3
     44.      Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.103,8 69,3 4.173,1
b.     Rekstrartilfærslur
602,0 -7,5 594,5
c.     Fjárfestingarframlög
41,8 -12,2 29,6
d.     Rekstrartekjur
-477,9 2,8 -475,1
e.      Framlag úr ríkissjóði
4.269,7 52,4 4.322,1
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     45.      Við 18.10 Safnamál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.873,8 -10,7 3.863,1
b.     Rekstrartilfærslur
385,3 25,4 410,7
c.     Fjárfestingarframlög
121,9 -47,0 74,9
d.     Fjármagnstilfærslur
251,5 46,6 298,1
e.     Rekstrartekjur
-624,3 3,8 -620,5
f.      Framlag úr ríkissjóði
4.008,2 18,1 4.026,3
     46.      Við 18.20 Menningarstofnanir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.969,7 -165,0 4.804,7
b.     Rekstrartilfærslur
299,4 181,5 480,9
c.     Fjárfestingarframlög
130,8 -5,1 125,7
d.     Fjármagnstilfærslur
5,0 5,0 10,0
e.     Rekstrartekjur
-936,1 2,0 -934,1
f.      Framlag úr ríkissjóði
4.468,8 18,4 4.487,2
     47.      Við 18.30 Menningarsjóðir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
4.470,6 7,5 4.478,1
b.     Fjárfestingarframlög
19,2 -19,2 0,0
c.     Fjármagnstilfærslur
297,6 19,2 316,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.782,2 7,5 4.789,7
     48.      Við 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
46,5 -10,4 36,1
b.     Rekstrartilfærslur
1.184,5 8,5 1.193,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.241,0 -1,9 1.239,1
19 Fjölmiðlun
     49.      Við 19.10 Fjölmiðlun
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.314,3 -12,5 5.301,8
b.      Framlag úr ríkissjóði
5.314,6 -12,5 5.302,1
20 Framhaldsskólastig
     50.      Við 20.10 Framhaldsskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
33.494,2 -350,6 33.143,6
b.     Rekstrartilfærslur
730,0 245,2 975,2
c.     Fjárfestingarframlög
517,5 50,4 567,9
d.     Rekstrartekjur
-1.341,0 7,8 -1.333,2
e.      Framlag úr ríkissjóði
33.587,1 -47,2 33.539,9
     51.      Við 20.20 Tónlistarfræðsla
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
572,2 -0,5 571,7
b.      Framlag úr ríkissjóði
572,2 -0,5 571,7
     52.      Við 20.40 Jöfnun námskostnaðar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
589,5 -3,5 586,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
589,5 -3,5 586,0
21 Háskólastig
     53.      Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
36.131,7 -154,5 35.977,2
b.     Rekstrartilfærslur
1.257,6 136,0 1.393,6
c.     Fjárfestingarframlög
3.444,3 -43,6 3.400,7
d.     Rekstrartekjur
-9.671,6 14,1 -9.657,5
e.      Framlag úr ríkissjóði
31.162,0 -48,0 31.114,0
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
f.     Rekstrarframlög
180,7 -0,5 180,2
g.      Framlag úr ríkissjóði
180,7 -0,5 180,2
22    Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
     54.      Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
82,2 -30,3 51,9
b.     Rekstrartilfærslur
167,7 29,3 197,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
249,9 -1,0 248,9
     55.      Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
577,4 -4,5 572,9
b.     Rekstrartilfærslur
1.395,1 72,2 1.467,3
c.     Rekstrartekjur
-87,7 0,5 -87,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.885,8 68,2 1.954,0
     56.      Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.134,2 98,7 3.232,9
b.     Rekstrartilfærslur
41,6 1,0 42,6
c.     Fjárfestingarframlög
19,3 -5,1 14,2
d.     Rekstrartekjur
-717,0 2,3 -714,7
e.      Framlag úr ríkissjóði
2.478,1 96,9 2.575,0
23 Sjúkrahúsþjónusta
     57.      Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
84.349,1 808,6 85.157,7
b.     Rekstrartilfærslur
290,7 -269,6 21,1
c.     Fjárfestingarframlög
10.866,5 -3.500,0 7.366,5
d.     Rekstrartekjur
-6.616,3 38,4 -6.577,9
e.      Framlag úr ríkissjóði
88.890,0 -2.922,6 85.967,4
     58.      Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
10.090,6 43,3 10.133,9
b.     Fjárfestingarframlög
672,6 -0,6 672,0
c.     Rekstrartekjur
-1.367,7 8,0 -1.359,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
9.395,5 50,7 9.446,2
     59.      Við 23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
2.688,1 21,8 2.709,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.688,1 21,8 2.709,9
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     60.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
29.795,7 -60,8 29.734,9
b.     Fjárfestingarframlög
151,5 -0,8 150,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
28.334,5 -61,6 28.272,9
     61.      Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
18.089,3 -175,5 17.913,8
b.      Framlag úr ríkissjóði
18.189,1 -175,5 18.013,6
     62.      Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
425,2 -1,2 424,0
b.     Rekstrartilfærslur
5.399,3 -31,3 5.368,0
c.     Rekstrartekjur
-239,6 1,4 -238,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.592,2 -31,1 5.561,1
     63.      Við 24.40 Sjúkraflutningar
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.953,8 -19,0 1.934,8
b.     Rekstrartilfærslur
915,4 144,8 1.060,2
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.869,2 125,8 2.995,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     64.      Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
45.733,3 -108,6 45.624,7
b.     Fjárfestingarframlög
2.379,1 44,1 2.423,2
c.     Fjármagnstilfærslur
1.991,5 -44,1 1.947,4
d.     Rekstrartekjur
-2.877,4 1,5 -2.875,9
e.      Framlag úr ríkissjóði
48.121,5 -107,1 48.014,4
     65.      Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.710,3 -7,3 5.703,0
b.     Rekstrartilfærslur
50,0 30,0 80,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
5.760,3 22,7 5.783,0
26 Lyf og lækningavörur
     66.      Við 26.10 Lyf
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
11.634,0 66,9 11.700,9
b.     Rekstrartilfærslur
9.969,9 -8,9 9.961,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
21.603,9 58,0 21.661,9
     67.      Við 26.30 Hjálpartæki
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
5.148,9 209,6 5.358,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
5.148,9 209,6 5.358,5
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
     68.      Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
50.556,8 400,0 50.956,8
b.      Framlag úr ríkissjóði
50.556,8 400,0 50.956,8
     69.      Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
291,3 5,8 297,1
b.     Rekstrartilfærslur
309,7 6,3 316,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
601,0 12,1 613,1
     70.      Við 27.50 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
5.255,0 -121,0 5.134,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
5.255,0 -121,0 5.134,0
29 Fjölskyldumál
     71.      Við 29.20 Fæðingarorlof
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
139,9 -0,1 139,8
b.     Rekstrartilfærslur
15.490,9 1.300,0 16.790,9
c.      Framlag úr ríkissjóði
15.630,8 1.299,9 16.930,7
     72.      Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.298,0 -9,5 4.288,5
b.     Rekstrartilfærslur
3.548,7 47,2 3.595,9
c.     Rekstrartekjur
-67,6 0,3 -67,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
7.938,6 38,0 7.976,6
     73.      Við 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
823,0 -4,5 818,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
836,9 -4,5 832,4
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
     74.      Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.003,1 -3,7 2.999,4
b.     Rekstrartilfærslur
30.093,4 1.845,0 31.938,4
c.     Rekstrartekjur
-1.199,3 1,5 -1.197,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
31.900,5 1.842,8 33.743,3
     75.      Við 30.20 Vinnumarkaður
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.472,7 -2,9 1.469,8
b.     Fjárfestingarframlög
16,8 -0,2 16,6
c.     Rekstrartekjur
-612,5 3,5 -609,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
965,7 0,4 966,1
31 Húsnæðisstuðningur
     76.      Við 31.10 Húsnæðisstuðningur
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
142,6 -0,2 142,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
10.763,3 -0,2 10.763,1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
     77.      Við 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.684,4 31,6 2.716,0
b.     Fjárfestingarframlög
25,8 -0,2 25,6
c.     Rekstrartekjur
-593,4 3,4 -590,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.405,7 34,8 2.440,5
     78.      Við 32.20 Jafnréttismál
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
233,4 -0,8 232,6
b.     Rekstrartilfærslur
127,9 19,9 147,8
c.     Rekstrartekjur
-23,7 0,1 -23,6
d.      Framlag úr ríkissjóði
338,3 19,2 357,5
     79.      Við 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.854,4 -32,4 3.822,0
b.     Rekstrartilfærslur
445,0 -173,6 271,4
c.     Fjárfestingarframlög
3,1 8,0 11,1
d.     Rekstrartekjur
-1.007,1 68,8 -938,3
e.      Framlag úr ríkissjóði
3.295,4 -129,2 3.166,2
     80.      Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.081,1 44,4 3.125,5
b.     Rekstrartilfærslur
261,5 11,0 272,5
c.     Fjárfestingarframlög
78,5 -0,5 78,0
d.     Rekstrartekjur
-52,8 0,3 -52,5
e.      Framlag úr ríkissjóði
3.368,3 55,2 3.423,5
33    Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
     81.      Við 33.10 Fjármagnskostnaður
    19 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a.     Rekstrarframlög
44.553,2 -1.325,0 43.228,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
39.934,0 -243,0 39.691,0
     82.      Við 33.30 Lífeyrisskuldbindingar
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
56.280,9 56,6 56.337,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
35.715,9 56,6 35.772,5
34    Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
     83.      Við 34.10 Almennur varasjóður
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
7.198,2 36,5 7.234,7
b.     Rekstrartilfærslur
3.279,2 -18,4 3.260,8
c.     Fjárfestingarframlög
266,7 -1,6 265,1
d.      Framlag úr ríkissjóði
10.404,1 16,5 10.420,6
     84.      Við 34.20 Sértækar fjárráðstafanir
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
111,5 -0,7 110,8
b.      Framlag úr ríkissjóði
476,2 -0,7 475,5
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
     85.      Við 35.10 Þróunarsamvinna
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.916,6 293,4 2.210,0
b.     Rekstrartilfærslur
3.729,2 -21,7 3.707,5
c.     Rekstrartekjur
-169,4 1,0 -168,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.476,4 272,7 5.749,1