Ferill 2. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 662  —  2. mál.
3. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020.

Frá Willum Þór Þórssyni og Óla Birni Kárasyni.


     1.      Á eftir 15. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                   Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar sem eiga rétt á desemberuppbót á árinu 2019, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðar um eingreiðslur til lífeyrisþega árið 2019, nr. 1199/2018, skulu til viðbótar við hana eiga rétt á eingreiðslu að fjárhæð 10.000 kr. Eingreiðsla þessi skal ekki teljast til tekna greiðsluþega og ekki leiða til skerðingar annarra greiðslna. Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd þessa ákvæðis.
     2.      Á eftir 1. mgr. 41. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                   Þrátt fyrir 1. mgr. öðlast 16. gr. þegar gildi.