Ferill 319. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 722  —  319. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

Frá meiri hluta velferðarnefndar (HSK, ÓGunn, ÁsF, LRM, VilÁ).


     1.      2. mgr. 1. gr. falli brott.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „mannvirkjamála“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: rafmagnsöryggismála.
                  b.      Í stað orðanna „stefnt að því“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: stofnunin leitast við að tryggja.
     3.      Við 3. gr.
                  a.      Í stað orðanna „reglugerð um starfsemi slökkviliða“ í 1. mgr. komi: lögum um timbur og timburvöru, lögum um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum.
                  b.      Í stað orðanna „leiða formlegan samráðsvettvang“ í 2. mgr. komi: stýra formlegum samráðsvettvangi.
     4.      Í stað orðanna „af því tagi sem um getur í“ í 2. mgr. 9. gr. komi: sem trúnaður ríkir um skv.
     5.      Í stað orðanna „þeim upplýsingum um viðskiptamenn stofnunarinnar sem um getur í 9. gr.“ í 10. gr. komi: upplýsingum sem trúnaður skal ríkja um skv. 9. gr.
     6.      Við 19. gr.
                  a.      Orðin „17. gr.“ og „24. gr., tvívegis í 28. gr.“ í d-lið 1. tölul. falli brott.
                  b.      Í stað orðanna „3. og 4. mgr. 37. gr.“ í d-lið 1. tölul. komi: 4. og 5. mgr. 37. gr.
                  c.      Í stað orðanna „í 7. og 8. mgr. 47. gr.“ í d-lið 1. tölul. komi: í þriðja sinn í 4. mgr. og í 7. og 8. mgr. 47. gr.
                  d.      E-liður 1. tölul. orðist svo: Í stað orðanna „ÍLS-veðbréf“, „ÍLS-veðbréfið“ „ÍLS-veðbréfi“ og „ÍLS-veðbréfa“ í orðskýringunni „Almenn lán“ í 2. gr., níu sinnum í 19. gr. og fyrirsögn 19. gr., tvívegis í 2. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 21. gr. og í 36. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli og tölu: HMS-veðbréf.
                  e.      F-liður 1. tölul. orðist svo: Í stað orðsins „sjóðsins“ í öllum beygingarföllum í 1. mgr. 16. gr., tvívegis í 18. gr., í 2. mgr. 21. gr., í 2. og 3. mgr. og tvívegis í 6. mgr. 47. gr. og í 4., 5. og 6. mgr. 48. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: stofnunin.
                  f.      G-liður 1. tölul. orðist svo: 17. gr. laganna orðast svo:
                      Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal halda mismunandi lánaflokkum stofnunarinnar aðgreindum í bókhaldi.
                  g.      Á eftir j-lið 1. tölul. komi nýr stafliður, svohljóðandi: Orðin „og 28. gr.“ í 4. mgr. 36. gr. laganna falla brott.
                  h.      Í stað orðanna „fjórum sinnum í 4. mgr.“ í m-lið 1. tölul. komi: í fyrsta, annað og fjórða sinn í 4. mgr.
                  i.      Í stað orðanna „1., 4. og tvívegis í 5. mgr. 48. gr.“ í m-lið 1. tölul. komi: 1. mgr., 5. mgr. og tvívegis í 6. mgr. 48. gr.
                  j.      A-liður 2. tölul. orðist svo: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnunar“ í öllum beygingarföllum í 5. tölul. 3. gr., 6. mgr. 7. gr., 3. mgr. 8. gr., þrisvar í 9. gr., tvisvar í 10. gr., tvisvar í 11. gr., 3. mgr. 12. gr., 5. tölul. 1. mgr. 13. gr., 4. mgr. 16. gr., þrettán sinnum í 17. gr., átta sinnum í 18. gr. og fyrirsögn 18. gr., 19. gr. og fyrirsögn 19. gr., sjö sinnum í 20. gr., sex sinnum í 21. gr., 6. mgr. 23. gr., 2. mgr. 24. gr., tvisvar í 25. gr., tvisvar í 26. gr., 3. mgr. 27. gr., sex sinnum í 28. gr., 6. mgr. 29. gr., fjórum sinnum í 32. gr., 1. mgr. 33. gr., þrisvar í 34. gr., 2. mgr. 35. gr., 2. mgr. 36. gr., 1. mgr. 37. gr., 1. mgr. 52. gr. og fyrirsögn 52. gr., tvisvar í 53. gr., tíu sinnum í 54. gr., þrisvar í 55. gr., fjórum sinnum í 56. gr., fjórum sinnum í 57. gr., sex sinnum í 60. gr., tvisvar í 61. gr. og í fyrirsögn 61. gr., tvisvar í 62. gr. og þrisvar í 2. tölul. og í 3., 4. og 6. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  k.      3. tölul. orðist svo: Lög um almennar íbúðir, nr. 52/2016, með síðari breytingum:
                      1.      Í stað orðsins „Íbúðalánasjóður“ í öllum beygingarföllum hvarvetna nema í ákvæðum til bráðabirgða í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                      2.      Í stað orðsins „Sjóðurinn“ í 3. mgr. 16. gr. og 4. mgr. 23. gr. og „sjóðnum“ í 5. mgr. 23. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: stofnunin.
                  l.      7. tölul. orðist svo: Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Íbúðalánasjóðs“ í 1. mgr. 116. gr. laganna kemur: Húsnæðissjóðs og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar; og í stað orðanna „þessir sjóðir“ í sömu málsgrein kemur: þessir aðilar.
                  m.      11. tölul. orðist svo: Lög um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara, nr. 166/2011, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Íbúðalánasjóður“ í 1. mgr. 1. gr. og 1. og 3. mgr. 3. gr. og „Íbúðalánasjóðs“ 1. mgr. 4. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: ÍL-sjóður.
                  n.      19. tölul. orðist svo: Lög um brunavarnir, nr. 75/2000, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  o.      20. tölul. orðist svo: Lög um byggingarvörur, nr. 114/2014: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  p.      A-liður 21. tölul. orðist svo: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnunar“ í 1. mgr. 10. gr. a laganna og fyrirsögn greinarinnar kemur: Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
                  q.      25. tölul. orðist svo: Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, nr. 72/1994, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  r.      29. tölul. orðist svo: Lög um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, með síðari breytingum: Í stað orðanna „Mannvirkjastofnun getur út“ í 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur út.
                  s.      31. tölul. orðist: Lög um timbur og timburvöru, nr. 95/2016, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  t.      32. tölul. orðist svo: Lög um visthönnun vöru sem tengist orkunotkun, nr. 42/2009, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
                  u.      34. tölul. orðist svo: Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996, með síðari breytingum: Í stað orðsins „Mannvirkjastofnun“ í öllum beygingarföllum hvarvetna í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.