Ferill 529. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1115  —  529. mál.
2. umræða.Nefndarálit


um frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga (úrelt lög).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Harald Steinþórsson frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nefndinni barst umsögn um málið frá Samtökum atvinnulífsins.
    Með frumvarpinu er lagt til að á fjórða tug laga sem hafa lokið hlutverki sínu og ekki verður missir af falli brott úr lagasafninu. Um mat á áhrifum frumvarpsins segir í greinargerð með því að samþykkt þess hefði „ þau ein áhrif að auka skýrleika lagasafnsins að því er varðar lög á verksviði fjármála- og efnahagsráðuneytisins“. Nefndin telur jákvætt að ráðuneyti leggi sig fram um að auka skýrleika lagasafnsins með þessum hætti. Bendir nefndin í þessu samhengi á 23. gr. laga um breytingu á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks) sem nýlega voru samþykkt á Alþingi þar sem 16 lög á sviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis fengu að fjúka. Nefndin bendir enn fremur á frumvarp til laga um brottfall laga sem tvívegis hefur verið lagt fram, sbr. nú síðast 180. mál á 149. löggjafarþingi, sem líta mætti til við frekara hreinsunarstarf.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. mars 2020.

Óli Björn Kárason,
form.
Brynjar Níelsson,
frsm.
Þorsteinn Víglundsson.
Bryndís Haraldsdóttir. Oddný G. Harðardóttir. Ólafur Þór Gunnarsson.
Smári McCarthy. Þorgrímur Sigmundsson. Willum Þór Þórsson.