Ferill 795. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1448  —  795. mál.
Svar


heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um lögbundin verkefni Landspítala.

     1.      Hvaða lögbundnu verkefnum sinnir Landspítali?
    Í 20. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, kemur eftirfarandi fram:
    „Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk hans er að:
     1.      veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samræmist skyldu slíks sjúkrahúss, m.a. sérfræðiþjónustu í nær öllum viðurkenndum greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum öðrum greinum heilbrigðisvísinda sem stundaðar eru hér á landi, með aðgengi að stoðdeildum og rannsóknadeildum,
     2.      annast starfsnám háskólanema og framhaldsskólanema í heilbrigðisgreinum í grunn- og framhaldsnámi,
     3.      stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði,
     4.      veita háskólamenntuðum starfsmönnum sérmenntun í heilbrigðisgreinum,
     5.      gera fagfólki kleift að sinna fræðastörfum við Háskóla Íslands eða aðra háskóla og veita háskólamönnum aðstöðu til þess að sinna rannsóknum og öðrum störfum við sjúkrahúsið,
     6.      starfrækja blóðbanka sem hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu.“

     2.      Hver er áætlaður heildarkostnaður lögbundinna verkefna Landspítala og hver er áætlaður kostnaður hvers verkefnis samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2020?
    Heildarfjárveiting til Landspítala samkvæmt fylgiriti fjárlaga 2020 eru 70.008,5 millj. kr. að frádregnum sértekjum að fjárhæð 5.740,5 millj. kr. Fjárveitingar eru ekki sundurliðaðar eftir lögbundnum verkefnum stofnana í fjárlögum. Eftirfarandi skipting á viðföng kemur fram í fylgiriti með fjárlögum:

08-373 Landspítali 70.008,5
08-373.101 Landspítali 68.073,6
08-373.601 Tæki og búnaður 1.364,7
08-373.607 Nýframkvæmdir 570,2