Ferill 842. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1706  —  842. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015 (framlagning mála).

(Eftir 2. umræðu, 12. júní.)


1. gr.

    Í stað ártalsins „2019“ í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 2020.

2. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
    Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 10. gr. skulu tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025 og tillaga til þingsályktunar um breytingar á fjármálastefnu fyrir árin 2018–2022 lagðar fram eigi síðar en á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.