Ferill 781. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1791  —  781. mál.
Svar


sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um lögbundin verkefni Fiskistofu.


     1.      Hvaða lögbundnu verkefnum sinnir Fiskistofa?
    Fiskistofa starfar eftir lögum nr. 36/1992 um Fiskistofu, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1992036.html
    Þá er einnig að finna ákvæði um lögbundin verkefni Fiskistofu í eftirfarandi lögum:
    Lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/2006116.html
    Lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1997079.html
    Lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1996057.html
    Lögum nr. 61/2006. um lax- og silungsveiði, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/2006061.html
    Lögum nr. 54/1992, um vinnslu afla um borð í skipum, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1992054.html
    Lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1996151.html
    Lögum nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/1998022.html
    Lögum nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, sjá slóð:
www.althingi.is/lagas/150b/1992037.html
    Lögum nr. 90/2011, um skeldýrarækt, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/2011090.html
    Og lögum nr. 145/2018, um veiðigjald, sjá slóð:
     www.althingi.is/lagas/150b/2018145.html

     2.      Hver er áætlaður heildarkostnaður lögbundinna verkefna Fiskistofu og hver er áætlaður kostnaður hvers verkefnis samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2020?
    Kostnaði er ekki deilt niður á hvert lögbundið verkefni í fjárlögum, heldur er gerð grein fyrir fjárheimildum til hvers málefnasviðs og málaflokks og þeim skipt niður í fjárveitingar til einstakra verkefna og ríkisaðila sem birtast í fylgiriti fjárlaga hverju sinni. Fiskistofa heyrir undir málefnasvið 13 og málaflokk 13.10. Samkvæmt fylgiriti fjárlaga fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir að stofnunin hafi til ráðstöfunar 1.031,4 millj. kr. til að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Skiptist framlagið annars vegar í 895 millj. kr. framlag úr ríkissjóði og hins vegar 136,4 millj. kr. rekstrartekjur.