Ferill 838. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 (notendaráð).


________
1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:
     a.      3. málsl. 1. mgr. fellur brott.
     b.      Á eftir orðunum „m.a. um almenn eða frekari skilyrði fyrir veitingu leyfa“ í 3. mgr. kemur: samráð við notendaráð sveitarfélaga.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi._____________Samþykkt á Alþingi 29. júní 2020.