Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1952, 150. löggjafarþing 838. mál: þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð).
Lög nr. 84 7. júlí 2020.

Lög um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 (notendaráð).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:
  1. 3. málsl. 1. mgr. fellur brott.
  2. Á eftir orðunum „m.a. um almenn eða frekari skilyrði fyrir veitingu leyfa“ í 3. mgr. kemur: samráð við notendaráð sveitarfélaga.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 29. júní 2020.