Ferill 862. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 2098  —  862. mál.
Svar


mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um lögbundin verkefni ráðuneytisins.


     1.      Hvaða lögbundnu verkefnum sinnir ráðuneytið?
    Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer á hverjum tíma með stjórnarmálefni í samræmi við forsetaúrskurð um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og endurspegla þau m.a. lögbundin verkefni ráðuneytisins. Samkvæmt 7. gr. núgildandi úrskurðar, nr. 119/2018, með síðari breytingum, fer ráðuneytið með mál er varða:
     1.      Skipulag, rekstur og starfsmannahald ráðuneytisins.
     2.      Fræðslumál, þar á meðal:
                  a.      Leikskóla.
                  b.      Grunnskóla.
                  c.      Framhaldsskóla.
                  d.      Lýðskóla.
                  e.      Háskóla.
                  f.      Tónlistarskóla.
                  g.      Framhaldsfræðslu og málefni Fræðslusjóðs.
                  h.      Listaskóla.
                  i.      Námskrárgerð.
                  j.      Námsgögn.
                  k.      Námsmat.
                  l.      Vinnustaðanámssjóð.
                  m.      Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra.
                  n.      Úrskurðarnefnd vegna kostnaðar við skólagöngu fósturbarna.
                  o.      Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema.
                  p.      Menntamálastofnun.
     3.      Námsaðstoð, þar á meðal:
                  a.      Námslán.
                  b.      Námsstyrki.
                  c.      Lánasjóð íslenskra námsmanna.
                  d.      Málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
                  e.      Námsstyrkjanefnd.
     4.      Vísindamál, þar á meðal:
                  a.      Rannsóknastarfsemi, einkum á sviði grunnrannsókna.
                  b.      Vísindastarfsemi sem eigi ber undir annað ráðuneyti.
                  c.      Opinberan stuðning við vísindarannsóknir.
                  d.      Vandaða starfshætti í vísindum.
                  e.      Nefnd um vandaða starfshætti í vísindum.
                  f.      Rannsóknarsjóð.
                  g.      Innviðasjóð.
                  h.      Samtök um evrópska rannsóknarinnviði.
                  i.      Umsýslu og undirbúning funda fyrir Vísinda- og tækniráð.
                  j.      Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum.
                  k.      Rannsóknamiðstöð Íslands.
     5.      Safnamál, þar á meðal:
                  a.      Bókasöfn, utan bókasafna prestakalla, þ.m.t. Landsbókasafn Íslands.
                  b.      Skjalasöfn, þ.m.t. málefni Þjóðskjalasafns Íslands.
                  c.      Listasöfn, þ.m.t. málefni Listasafns Íslands.
                  d.      Minjasöfn, þ.m.t. Þjóðminjasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands.
                  e.      Safnasjóð.
     6.      Menningarminjar, þar á meðal:
                  a.      Varðveislu menningararfs.
                  b.      Skil menningarverðmæta til annarra landa.
                  c.      Verndarsvæði í byggð.
                  d.      Minjastofnun Íslands.
     7.      Listir og menningu, þar á meðal:
                  a.      Bókmenntir.
                  b.      Myndlist.
                  c.      Listskreytingar opinberra bygginga.
                  d.      Sviðslist, þ.m.t. sviðslistaráð og sviðslistasjóð.
                  e.      Tónlist, þ.m.t. málefni Sinfóníuhljómsveitar Íslands og málefni tónlistarsjóðs.
                  f.      Kvikmyndir, þ.m.t. málefni Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og Kvikmyndasafns Íslands.
                  g.      Starfslaun listamanna.
                  h.      Stuðning við listir og kynningu íslenskrar listar innan lands og utan.
                  i.      Miðstöð íslenskra bókmennta og bókmenntasjóð.
                  j.      Stuðning við útgáfu bóka á íslensku.
                  k.      Listskreytingasjóð.
                  l.      Þjóðleikhúsið.
                  m.      Íslenska dansflokkinn.
     8.      Höfundarétt, þar á meðal:
                  a.      Fylgiréttargjald samkvæmt höfundalögum og lögum um verslunaratvinnu.
                  b.      Sameiginlega umsýslu höfundarréttar.
                  c.      Úrskurðarnefnd höfundaréttarmála.
     9.      Íslensk fræði, þar á meðal:
                  a.      Íslenska tungu.
                  b.      Íslenskt táknmál.
                  c.      Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
                  d.      Örnefni og bæjanöfn.
                  e.      Örnefnanefnd.
     10.      Fjölmiðla, þar á meðal:
                  a.      Mynd- og hljóðmiðla.
                  b.      Netmiðla.
                  c.      Prentmiðla.
                  d.      Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum.
                  e.      Ríkisútvarpið.
                  f.      Fjölmiðlanefnd.
     11.      Ábyrgðarreglur og efnisréttindi á netinu, þ.m.t. höfundarétt.
     12.      Íþróttamál, þar á meðal:
                  a.      Málefni þjóðarleikvanga.
                  b.      Frjáls félagasamtök.
                  c.      Sjóði.
                  d.      Íslenskar getraunir.
                  e.      Launasjóð stórmeistara í skák og málefni Skákskóla Íslands.
                  f.      Samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.
     13.      Æskulýðsmál, þar á meðal:
                  a.      Æskulýðsráð.
                  b.      Æskulýðssjóð.
                  c.      Frjáls félagasamtök.
     14.      Lögvernduð starfsheiti, þar á meðal:
                  a.      Starfsréttindi bókasafns- og upplýsingafræðinga.
                  b.      Lögverndun starfsréttinda leik-, grunn- og framhaldsskólakennara.
                  c.      Starfsréttindi náms- og starfsráðgjafa.
                  d.      Viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
     15.      Erlent samstarf á sviði menntunar, menningar og vísinda.
     16.      Annað, þar á meðal:
                  a.      Félagsheimili.
                  b.      Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands.
                  c.      Grænlandssjóð.

     2.      Hver er áætlaður heildarkostnaður lögbundinna verkefna ráðuneytisins og hver er áætlaður kostnaður hvers verkefnis samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2020?
    Starfsemi mennta- og menningarmálaráðuneytisins fellur undir málaflokkinn 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála. Heildarfjárheimild aðalskrifstofu mennta- og menningarmálaráðuneytisins samkvæmt fylgiriti fjárlaga fyrir árið 2020 er 1.159,1 millj. kr. Fjárheimildin er nýtt til að sinna verkefnum ráðuneytisins en er ekki sundurliðuð sérstaklega eftir lögbundnum verkefnum.