Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 532  —  1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, PállM, SÞÁ).


    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:
Rekstrargrunnur
m.kr.
Greiðslugrunnur
m.kr.
I Skatttekjur
111 Skattar á tekjur og hagnað
111.1.0
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
186.000,0
197.200,0
111.2.1 Tekjuskattur, lögaðilar      50.000,0 48.000,0
111.2.2
Sérstakur fjársýsluskattur
1.100,0 1.100,0
Skattar á tekjur og hagnað, lögaðilar
51.100,0 49.100,0
111.3
Fjármagnstekjuskattur
24.300,0 22.400,0
Skattar á tekjur og hagnað
261.400,0 268.700,0
112 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
112.1
Markaðsgjald
812,0 809,0
112.6
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
4.973,0 5.044,0
112.7
Fjársýsluskattur, almennur
3.240,0 3.180,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
9.025,0 9.033,0
113 Eignarskattar
113.3.1
Erfðafjárskattur
4.400,0 4.300,0
113.5.1
Skipulagsgjald
547,4 547,4
113.6.5
Brunabótamatsgjald
283,0 283,0
113.6.6
Fasteignamatsgjald
610,2 610,2
Eignarskattar, reglubundnir, ótaldir annars staðar
893,2 893,2
Eignarskattar
5.840,6 5.740,6
114 Skattar á vöru og þjónustu
114.1.1
Virðisaukaskattur
230.400,0 233.200,0
114.1.4.1 Stimpilgjald 5.690,0 5.690,0
Almennir skattar á vöru og þjónustu
236.090,0 238.890,0
114.2.1
Vörugjald af ökutækjum
5.350,0 5.350,0
114.2.2.1
Vörugjald af bensíni, almennt
3.700,0 3.700,0
114.2.2.2
Sérstakt vörugjald af blýlausu bensíni
6.000,0 6.000,0
114.2.2.4
Kolefnisgjald
5.645,0 5.645,0
114.2.2.6
Olíugjald
11.500,0 11.500,0
114.2.3.1
Áfengisgjald
20.250,0 20.200,0
114.2.3.10
Tóbaksgjald
6.050,0 6.050,0
114.2.4.1
Skilagjald og umsýsluþóknun á einnota umbúðir
3.802,4 3.802,4
114.2.4.5
Úrvinnslugjald
2.350,0 2.350,0
114.2.4.6
Gjald á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (F-gös)
430,0 430,0
114.2.5.6
Jöfnunargjald vegna dreifingar raforku
1.121,5 1.121,5
114.2.7
Vörugjöld, eftirlitsgjöld
87,4 87,4
114.2.8
Vörugjöld af rafmagni og heitu vatni
573,1 573,1
114.2.9
Ýmis vörugjöld
14,8 14,8
Vörugjöld
66.874,2 66.824,2
114.4.1
Eftirlitsgjald Fjármálaeftirlitsins
2.392,9 2.392,9
114.4.2
Ofanflóðasjóðsgjald
2.838,7 2.838,7
114.4.3
Byggingaröryggisgjald
551,1 551,1
Sértækir þjónustuskattar
5.782,7 5.782,7
114.5.1.6
Kílómetragjald af ökutækjum
1.350,0 1.350,0
114.5.1.7
Bifreiðagjald
7.550,0 7.500,0
114.5.2
Neyslu- og leyfisskattar, aðrir en á bifreiðar
807,8 806,8
114.5.2.1.0
Leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
93,8 93,8
114.5.2.1.1
Skráningargjöld fyrirtækja
943,8 943,8
114.5.2.1.2
Eftirlitsgjöld á fyrirtæki
264,5 263,4
114.5.2.1.2.8
Lyfjaeftirlitsgjald
120,8 120,8
114.5.2.1.2.25
Leyfis- og árgjöld Póst- og fjarskiptastofnunar
234,6 234,6
114.5.2.1.2.29
Umferðaröryggisgjald
145,3 145,3
Neyslu- og leyfisskattar
11.510,6 11.458,5
Skattar á vöru og þjónustu
320.257,5 322.955,4
115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
115.1
Tollar og önnur aðflutningsgjöld
3.016,6 3.016,6
115.2
Gjald í stofnverndarsjóð
5,3 5,3
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
3.021,9 3.021,9
116 Aðrir skattar
116.1
Aðrir skattar á atvinnurekstur
822,9 822,9
116.1.6
Gjald á bankastarfsemi
4.600,0 4.600,0
116.1.7
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
300,5 300,5
Aðrir skattar á atvinnurekstur
5.723,4 5.723,4
116.2.81
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
2.690,0 2.570,0
116.2.82
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
4.810,0 4.480,0
Ýmsir skattar, ekki á atv.rekstur eða skattar ótilgr. a.s.
7.500,0 7.050,0
Aðrir skattar
13.223,4 12.773,4
Skatttekjur, samtals
612.768,4 622.224,3
II Tryggingagjöld
121 Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
121.2.1.1
Tryggingagjald, almennt, hluti lífeyristrygginga
52.874,0 56.366,0
121.2.1.6
Tryggingagjald, almennt, hluti Fæðingarorlofssjóðs
17.874,0 17.802,0
121.2.2.1
Hluti Atvinnuleysistryggingasjóðs í atv.trygg.gjaldi
21.937,0 21.848,0
121.2.3.71
Ábyrgðargjald vegna launa
812,0 809,0
Tryggingagjöld vegna alm.trygginga, lögaðilar
93.497,0 96.825,0
121.3.0
Hluti Trygg.sj. sjálfst. starf. einstakl. í atv.trygg.gjaldi
77,0 77,0
121.8.1
Slysatryggingagjald vegna sjómanna
180,0 180,0
Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
93.754,0 97.082,0
Tryggingagjöld, samtals
93.754,0 97.082,0
III Fjárframlög
132 Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
132.1
Fjárframlög frá alþjóðastofnunum, rekstrarframlög
2.854,5 2.854,5
132.2
Fjárframlög frá alþjóðastofnunum, fjárfestingarframlög
191,1 191,1
Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
3.045,6 3.045,6
133 Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
133.1
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum, rekstrarframlög
279,0 279,0
133.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
1.250,0 1.250,0
133.1.7
Viðbótarframlög sveitarfél. v. líf.skuldbind. grunnsk.kenn.
185,0 185,0
133.1.20
Fjárframlög frá hinu opinbera, rekstrarframlög
766,1 766,1
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum, rekst.framl.
2.480,1 2.480,1
133.2
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum, fjárfest.framl.
20,7 20,7
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
2.500,8 2.500,8
Fjárframlög, samtals
5.546,4 5.546,4
IV Aðrar tekjur
141 Eignatekjur
141.1.0.1
Vextir af skammtímakröfum
467,9 467,9
141.1.0.2
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
1.453,6 1.345,5
141.1.0.3
Verðbótaþáttur vaxtatekna vegna GFS-reikningsskila
144,0 144,0
141.1.2.1
Dráttarvextir af sköttum á tekjur og hagnað
3.800,0 3.800,0
141.1.3.1
Vaxtatekjur stofn. sem færast hjá ríkissjóði skv. GFS-reikningsskilastaðli
546,3 546,3
Vaxtatekjur
6.411,8 6.303,7
141.2.1
Arðgreiðslur frá erlendum aðilum
40,0 40,0
141.2.2
Arðgreiðslur frá innlendum aðilum
5.249,1 5.249,1
Arðgreiðslur
5.289,1 5.289,1
141.3
Hluti af tekjum B-hluta fyrirtækja
1.550,0 1.550,0
141.5
Leigutekjur
179,2 179,2
141.5.20
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
7.470,0 7.210,0
141.5.22
Gjaldtaka vegna fiskeldis
300,0 300,0
Leigutekjur
7.949,2 7.689,2
Eignatekjur
21.200,1 20.832,0
142 Sala á vöru og þjónustu
142.2.1.1.1
Ríkisábyrgðargjald og áhættugjald vegna ríkisábyrgða
206,0 206,0
142.2.1.2
Innritunargjöld í háskóla og framhaldsskóla
1.397,4 1.397,7
142.2.1.4
Prófgjöld
57,6 57,6
142.2.1.5
Vottorðsgjöld
147,0 147,0
142.2.1.6
Aðgangur að skrám
561,3 561,3
142.2.1.7
Eftirlitsgjöld
1.847,4 1.847,4
142.2.1.8
Neyslu- og leyfisgjöld, ýmis
1.031,9 1.032,0
142.2.1.8.8
Vegabréf
170,0 170,0
142.2.1.8.9
Ökuskírteini
155,0 155,0
142.2.1.8.10
Þinglýsingar
285,0 285,0
142.2.2.1
Dómsmálagjöld og gjöld fyrir embættisverk sýslumanna
820,0 820,0
Neyslu- og leyfisgjöld
6.678,6 6.679,0
142.3.1.0
Þjónusta
14.694,3 14.694,3
142.3.2
Vörusala
4.828,6 4.828,6
142.3.3
Ýmsar tekjur
5.608,7 5.608,7
Tilfallandi sala stofn. ekki í mark.tengdri starfs.
25.131,6 25.131,6
Sala á vöru og þjónustu
31.810,2 31.810,6
143 Sektir og skaðabætur
143.0
Sektir og skaðabætur ríkisaðila í A-hluta
32,1 32,1
143.1
Lögreglustjórasektir og dómsektir
20,5 20,5
143.1.1
Lögreglustjórasektir
1.930,0 1.930,0
143.1.2
Dómsektir
1.520,0 1.520,0
Lögreglustjórasektir og dómsektir
3.470,5 3.470,5
143.2
Sektir af skatttekjum
387,0 367,0
143.2.1
Skattsektir
90,0 90,0
Sektir af skatttekjum
477,0 457,0
Sektir og skaðabætur
3.979,6 3.959,6
144 Frjálsar tilfærslur aðrar en fjárframlög (styrkir)
144.1.2.0
Frjálsar tilfærslur aðrar en styrkir, rekstrarframlög
1.276,6 1.276,6
144.2
Frjálsar tilfærslur aðrar en styrkir, fjárfestingarframlög
111,1 111,1
Frjálsar tilfærslur aðrar en fjárframlög (styrkir)
1.387,7 1.387,7
145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
145.0
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur, ríkisaðilar í A-hluta
235,9 235,9
145.1.2.1
Innborganir í Ábyrgðasjóð launa úr gjaldþrotabúum
47,7 47,7
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
283,6 283,6
147 Sala eigna
147.4
Sala á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
1.300,0 1.300,0
Aðrar tekjur, samtals
59.961,2 59.573,5
Heildartekjur samtals 772.030,0 784.426,2