Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 696  —  1. mál.
3. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, PállM, SÞÁ).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við 01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a. Rekstrarframlög
4.248,4 20,0 4.268,4
b. Framlag úr ríkissjóði
5.749,4 20,0 5.769,4
02 Dómstólar
     2.      Við 02.30 Landsréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
741,6 -3,0 738,6
b. Fjárfestingarframlög
3,0 3,0
04 Utanríkismál
     3.      Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
    03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
6.242,8 265,0 6.507,8
b. Rekstrartekjur
-192,6 -200,0 -392,6
c. Framlag úr ríkissjóði
6.469,1 65,0 6.534,1
     4.      Við 04.20 Utanríkisviðskipti
    03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
809,0 3,0 812,0
b. Framlag úr ríkissjóði
809,0 3,0 812,0
     5.      Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
    03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.803,0 25,0 2.828,0
b. Framlag úr ríkissjóði
2.769,8 25,0 2.794,8
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     6.      Við 05.20 Eignaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrartekjur
-13.066,5 -0,1 -13.066,6
b. Framlag úr ríkissjóði
2.433,7 -0,1 2.433,6
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
     7.      Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
30,0 50,0 80,0
b. Fjármagnstilfærslur
10.203,9 -50,0 10.153,9
     8.      Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Fjármagnstilfærslur
7.293,2 2.912,5 10.205,7
b. Framlag úr ríkissjóði
10.754,6 2.912,5 13.667,1
08 Sveitarfélög og byggðamál
     9.      Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
19.878,2 400,0 20.278,2
b. Framlag úr ríkissjóði
19.878,2 400,0 20.278,2
09 Almanna- og réttaröryggi
     10.      Við 09.10 Löggæsla
    06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
17.645,2 -25,0 17.620,2
b. Fjárfestingarframlög
707,4 25,0 732,4
     11.      Við 09.20 Landhelgi
    06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.357,0 -31,9 5.325,1
b. Fjárfestingarframlög
68,1 31,9 100,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
     12.      Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
    06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.484,7 20,0 1.504,7
b. Rekstrartilfærslur
131,9 -20,0 111,9
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
     13.      Við 11.10 Samgöngur
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
12.357,7 90,0 12.447,7
b. Framlag úr ríkissjóði
55.281,1 90,0 55.371,1
12 Landbúnaður
     14.      Við 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.040,6 8,5 2.049,1
b. Framlag úr ríkissjóði
17.361,4 8,5 17.369,9
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
     15.      Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.074,0 14,4 1.088,4
b. Framlag úr ríkissjóði
1.383,0 14,4 1.397,4
     16.      Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.065,7 160,6 4.226,3
b. Framlag úr ríkissjóði
6.251,1 160,6 6.411,7
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
     17.      Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
-6,9 17,7 10,8
b. Framlag úr ríkissjóði
2.162,3 17,7 2.180,0
17 Umhverfismál
     18.      Við 17.30 Meðhöndlun úrgangs
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.329,0 70,6 2.399,6
b. Framlag úr ríkissjóði
5.992,6 70,6 6.063,2
     19.      Við 17.40 Varnir vegna náttúruvá
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
274,7 0,1 274,8
b. Framlag úr ríkissjóði
2.676,1 0,1 2.676,2
     20.      Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.276,6 -1,1 4.275,5
b. Framlag úr ríkissjóði
5.872,0 -1,1 5.870,9
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     21.      Við 18.20 Menningarstofnanir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.990,1 30,0 5.020,1
b. Framlag úr ríkissjóði
4.866,4 30,0 4.896,4
     22.      Við 18.30 Menningarsjóðir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
50,2 -8,0 42,2
b. Framlag úr ríkissjóði
5.277,0 -8,0 5.269,0
20 Framhaldsskólastig
     23.      Við 20.10 Framhaldsskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
37.382,2 -25,0 37.357,2
b. Rekstrartilfærslur
1.018,5 80,0 1.098,5
c. Framlag úr ríkissjóði
37.653,3 55,0 37.708,3
21 Háskólastig
     24.      Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
41.631,3 -20,5 41.610,8
b. Framlag úr ríkissjóði
35.166,7 -20,5 35.146,2
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
     25.      Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
303,1 -8,0 295,1
b. Framlag úr ríkissjóði
502,8 -8,0 494,8
     26.      Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.054,4 61,5 3.115,9
b. Framlag úr ríkissjóði
2.330,9 61,5 2.392,4
23 Sjúkrahúsþjónusta
     27.      Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
90.369,8 80,0 90.449,8
b. Framlag úr ríkissjóði
97.888,0 80,0 97.968,0
     28.      Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
11.453,8 8,0 11.461,8
b. Framlag úr ríkissjóði
11.958,5 8,0 11.966,5
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     29.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
31.860,4 -996,2 30.864,2
b. Framlag úr ríkissjóði
30.637,2 31,0 30.668,2
c. Viðskiptahreyfing
1.027,2 -1.027,2 0,0
     30.      Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
420,8 3,0 423,8
b. Framlag úr ríkissjóði
5.638,7 3,0 5.641,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     31.      Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
50.852,6 0,8 50.853,4
b. Framlag úr ríkissjóði
54.867,3 0,8 54.868,1
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
     32.      Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
    07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
69.190,1 470,0 69.660,1
b. Framlag úr ríkissjóði
71.713,1 470,0 72.183,1
31 Húsnæðisstuðningur
     33.      Við 31.10 Húsnæðisstuðningur
    07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
6.218,2 350,0 6.568,2
b. Framlag úr ríkissjóði
10.764,5 350,0 11.114,5
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
     34.      Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála
    07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.270,1 1.853,3 6.123,4
b. Rekstrartekjur
-49,2 -1.853,3 -1.902,5
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
     35.      Við 34.10 Almennur varasjóður
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
15.274,7 1.133,7 16.408,4
b. Rekstrartekjur
-339,7 35,3 -304,4
c. Framlag úr ríkissjóði
18.806,9 1.169,0 19.975,9
     36.      Við 34.20 Sértækar fjárráðstafanir
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Fjárfestingarframlög
388,3 590,0 978,3
b. Framlag úr ríkissjóði
664,4 590,0 1.254,4