Ferill 536. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1354  —  536. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á lögum um háskóla og lögum um opinbera háskóla (inntökuskilyrði).

(Eftir 2. umræðu, 4. maí.)


I. KAFLI

Breyting á lögum um háskóla, nr. 63/2006.

1. gr.

    Í stað orðanna „jafngildu prófi“ í 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: staðist lokapróf frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi.

II. KAFLI

Breyting á lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „öðru jafngildu prófi“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: staðist lokapróf frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi.
     b.      A-liður 3. mgr. orðast svo: kröfur um efni lokaprófs frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi auk viðbótarkrafna, þegar við á, um undirbúning fyrir einstakar námsleiðir í grunnnámi.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.