Ferill 712. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Prentað upp.

Þingskjal 1677  —  712. mál.
Viðbót.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Frá Kolbeini Óttarssyni Proppé.


     1.      2. mgr. 37. gr. orðist svo:
                  Ákvæði 7. gr. og e-liðar 1. tölul. 38. gr. koma til framkvæmda 1. desember 2022.
     2.      Við 38. gr.
                  a.      Við 1. tölul. bætist fjórir nýir liðir, svohljóðandi:
                  1.      Eftirfarandi breytingar verða á 24. gr. laganna:
                              a.      Við 1. málsl. bætist: og skal tillagan vera aðgengileg á netinu.
                              b.      2. málsl. fellur brott.
                  2.      Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 31. gr. laganna:
                              a.      Við 2. málsl. bætist: og vera aðgengileg á netinu.
                              b.      3. málsl. fellur brott.
                  3.      2. málsl. 1. mgr. 41. gr. laganna fellur brott.
                  4.      Við 46. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                         Skipulagsstofnun skal starfrækja landfræðilega gagna- og samráðsgátt um gerð landsskipulagsstefnu og skipulagsáætlana, þ.m.t. skipulag haf- og strandsvæða, umhverfismat og framkvæmdaleyfi. Nota skal gáttina við skipulagsgerð og útgáfu framkvæmdaleyfa og skulu allar umsagnir berast í gáttina. Aðgangur að gáttinni skal vera öllum opinn og án endurgjalds.
                  b.      Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Lög um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018: Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 12. gr. laganna:
                      a.      Við 2. málsl. bætist: og vera aðgengileg á vef.
                      b.      3. málsl. fellur brott.