Ferill 519. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1686  —  519. mál.
Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Þorsteini Sæmundssyni um ofanflóðasjóð.


    Með lögum um opinber fjármál sem Alþingi samþykkti árið 2015 breyttist meðferð tekna ríkisaðila. Á árinu 2017 var gerð sú breyting á meðhöndlun svonefndra markaðra tekjustofna í reikningsskilum ríkisins að í stað þess að tekjur séu færðar til bókar í reikningum viðkomandi ríkisaðila fá þeir fjárveitingu úr ríkissjóði og mörkuðu tekjurnar renna beint í ríkissjóð og færast til bókar á tekjuhlið ríkisreiknings. Var breyting þessi liður í að styrkja fjárstjórnarvald Alþingis. Hjá nokkrum af þeim aðilum sem áður bjuggu við mörkun tekna hafði verið mismunur á bókfærðri innheimtu á mörkuðum tekjum og fjárheimildum sem Alþingi hafði veitt til verkefna viðkomandi aðila. Sá mismunur myndaði svonefnt bundið eigið fé sem þeir höfðu þá ekki fengið fjárheimild til að ráðstafa. Með lögfestingu á breyttu fyrirkomulagi árið 2017 er því ekki um að ræða að slíkar tekjur eða reiknuð eiginfjárstaða færist í reikninga ofanflóðasjóðs. Fjársýsla ríkisins birtir engu að síður yfirlit um hver staða hefði verið hjá ofanflóðasjóði miðað við óbreytt fyrirkomulag. Svarið miðast við þá útreikninga. Ekki er búið að staðfesta ársreikninga undanfarinna ára.

     1.      Hverjar voru tekjur af ofanflóðagjaldi ár hvert árin 2009–2019?
    Samkvæmt lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997, ásamt síðari breytingum, skal leggja árlegt gjald á allar brunatryggðar húseignir sem nemur 0,03% af vátryggingarverðmæti. Innheimtar tekjur af ofanflóðagjaldi á árunum 2009–2019 voru þessar í millj. kr.:


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


     2.      Hverjar voru vaxtatekjur ofanflóðasjóðs ár hvert árin 2009–2019?
    Samkvæmt ársreikningum ofanflóðasjóðs voru vaxtatekjur hans þessar í millj. kr.:


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.     3.      Hver voru framlög til framkvæmda til ofanflóðavarna ár hvert árin 2009–2019, sundurliðað eftir landsvæðum?
    Árleg framlög til ofanflóðavarna, skipt eftir landsvæðum, á árunum 2009–2019 voru þessi:


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.    Rétt er að geta þess að útgjöld ofanflóðasjóðs samanstanda af fleiru en einungis framlögum til framkvæmda. Má þar nefna uppkaup á mannvirkjum á hættusvæðum, afskriftir lána til sveitarfélaga, gerð hættumats o.fl. Á árunum 2009–2019 voru um tveir þriðju hlutar útgjalda styrkir til framkvæmda. Skipting fyrir árið 2018 var eftirfarandi:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


     4.      Hver var nettóstaða ofanflóðasjóðs og hluta hans í ríkissjóði í árslok árin 2009–2019?
    
Samkvæmt fyrra fyrirkomulagi á ársreikningum ofanflóðasjóðs hefði nettóstaða sjóðsins verið þessi í millj. kr.:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.