Ferill 810. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1735  —  810. mál.
Svar


samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn frá Lilju Rafneyju Magnúsdóttur um ofanflóðavarnir við vegi í Önundarfirði og Súgandafirði.

     1.      Liggur fyrir framkvæmdaáætlun um auknar ofanflóðavarnir fyrir Flateyrarveg um Hvilftarströnd, nr. 64, þar sem hætta er á snjóflóðum sem geta lokað leiðinni til Flateyrar?
    Vegagerðin hefur unnið tillögur um aðgerðir til að auka umferðaröryggi á Flateyrarvegi yfir vetrartímann. Ákveðið hefur verið að tillögurnar verði teknar til umfjöllunar og forgangsröðunar við gerð tillögu að nýrri samgönguáætlun sem nú er í undirbúningi. Þá er jafnframt ljóst að framtíðarlausnin er að færa veginn til að gera hann öruggan fyrir ofanflóðum. Framangreindar tillögur Vegagerðarinnar fylgja hér ásamt drögum að kostnaðaráætlun en tekið skal fram að þær eru ekki fullhannaðar:
    Veturinn 2020–2021 hefur Veðurstofan gert tilraunir með radarmælingar í svokallaðri Skollahvilft í hlíðinni fyrir ofan Flateyri. Lagt er til að settur verði upp ljósabúnaður, tengdur við radarinn og vaktstöð Vegagerðarinnar. Radarinn á að nema þegar að snjóflóð fer af stað í Hvilftinni. Við það munu kvikna aðvörunarljós sem jafnframt loka kaflanum. Þessi aðferð hefur verið mikið notuð í Noregi svo að dæmi sé tekið. Leiða má líkur að því að aðferðin gæti gefið góða raun hér á landi líka.
    Tryggja þarf að kaflinn sé ekki lengri en svo að bílar nái út af hættusvæðinu áður en snjóflóð nær að vegi. Á kaflanum frá varnargaði að Hvilft er líklegt að skipta þurfi kaflanum í þrennt.
    Lagt er til að skoðað verði að koma fyrir sams konar radar sem yrði notaður til að vakta Flateyrarveg við Selabólsurð. Jafnframt er lagt til að komið verði upp lokunarljósum sitthvoru megin við urðina. Hægt væri að koma fyrir lokunarljósum við þrjá farvegi snjóflóða á þeim kafla. Í fyrsta lagi við Selabólsurðina sjálfa, í öðru lagi á Traðarnesi og í þriðja lagi undir Bæjargili.
    Áætlaður heildarkostnaður við þessar ráðstafanir, þ.e. við ljós og tengingar, er metinn 150 millj. kr.
    Lagt er til að farið verði í að stækka skeringu ofan vegar við Selabólsurð á því svæði þar sem flest snjóflóð falla út á veg. Allt efni sem kæmi úr skeringunni yrði notað til að lagfæra öryggissvæði vegarins. Flateyrarvegur er mjög þröngur á köflum auk þess sem á honum eru víða brattir fláar. Hægt væri að ráðast í þessar framkvæmdir óháð öðrum aðgerðum og myndu þær bæta umferðaröryggi á veginum.
    Áætlaður kostnaður við skeringar og lagfæringu fláa er metinn 120 millj. kr.
    Skoða þarf möguleika á því að setja upp stálþil á valda staði á leiðinni til að koma í veg fyrir að minni snjóflóð fari yfir veginn. Reynslan af þeim framkvæmdum yrði síðan nýtt í samráði við Veðurstofuna til þess að taka ákvarðanir um skilgreiningar á hættustigi á veginum og lokanir í framhaldi af því.
    Áætlaður kostnaður við að setja upp stálþil á 400 metra kafla er metinn 180 millj. kr.
    Áætlaður heildarkostnaður við ofangreindar framkvæmdir á Flateyrarvegi yrði þá 450 millj. kr.
     2.      Eru áform um að verja vegi í Súgandafirði fyrir ofanflóðum, m.a. í ljósi ofanflóðahættu við botn Súgandafjarðar að gangamunna um veg nr. 65, auk þess sem Spillisvegur er þekktur fyrir snjóflóð og aurskriður sem ógna þeim sem þar eiga leið um dag hvern vegna vinnu og skólagöngu?
    Ekki eru fyrirhugaðar breytingar við gangamunna Súgandafjarðarmegin. Hvað varðar veginn út fyrir Spillinn er í athugun hvað þurfi að gera svo að hægt sé að verja veginn fyrir ágangi sjávar. Ekki er fyrirhugað að fara í ofanflóðavarnir á þeirri leið. Til að verja veginn fyrir ofanflóðum yrði að færa hann. Vegagerðin er að vinna frumdrög að slíkri framkvæmd sem ljóst er að yrði viðamikil og kostnaðarsöm.