Ferill 733. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1743  —  733. mál.
Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Ólafi Ísleifssyni um upplýsingar um fjölda íbúða sem Landsbankinn hf., Íslandsbanki hf. og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008–2019.


     1.      Óskaði ráðuneytið eftir umbeðnum upplýsingum frá annars vegar Íslandsbanka hf. og hins vegar Landsbankanum hf. við vinnslu svara við fyrirspurnum um fjölda íbúða sem bankarnir og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008–2019, sbr. þskj. 499, 500 og 501? Ef ekki, hvers vegna?
    Ráðuneytið óskaði ekki eftir umbeðnum upplýsingum frá bönkunum heldur studdist við þinglýsingarskrár eins og áður hefur komið fram. Varðandi rökstuðning fyrir þessu er vísað til þess sem segir í svörum við fyrri fyrirspurnum um sama mál um hvað teljist opinbert málefni. Með vísan til þess telur ráðuneytið að ekkert liggi fyrir um með hvaða hætti upplýsingar sem beðið var um í tilvísuðum þingfyrirspurnum varði opinbert málefni sem tengist hlutverki eða starfsemi ríkisvaldsins.

     2.      Telur ráðherra að það skipti máli við mat á því hvort umbeðnar upplýsingar séu einkaréttarlegs eðlis og varði ekki opinber málefni að dómsmálaráðherra hafi þegar svarað sambærilegum fyrirspurnum um fjölda fasteigna sem tiltekin fjármálafyrirtæki urðu eigendur að á sama tímabili, sbr. svör á þskj. 730 og 1088 frá 150. löggjafarþingi? Telur ráðherra æskilegt að gæta samræmis við þetta mat á milli ráðuneyta?
    Það er háð mati ráðherra hverju sinni hvort leitast er við að afla upplýsinga umfram það sem ákvæði þingskapalaga áskilja varðandi fyrirspurnir þingmanna. Í því sambandi er m.a. horft til þess hvort um sé að ræða upplýsingar sem eiga ríkt erindi við þingið eða almenning eða sem skipta máli vegna stefnumörkunar eða stjórnarframkvæmdar stjórnvalda á tilteknum sviðum. Að jafnaði falla upplýsingar um starfshætti einkaréttarlegra aðila þó utan við eftirlitshlutverk Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Því er fyrrnefnt atriði ekki talið skipta máli við mat ráðherra.