Ferill 711. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1771  —  711. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (markmið um kolefnishlutleysi).

(Eftir 2. umræðu, 12. júní.)


1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:
     a.      Orðið „og“ í lok c-liðar fellur brott.
     b.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: að ná kolefnishlutleysi eigi síðar en árið 2040. Verði loftslagsmarkmið stjórnvalda uppfærð skal leggja til breytingar á þessu ákvæði því til samræmis.

2. gr.

    Á eftir 5. tölul. 3. gr. laganna kemur nýr töluliður, svohljóðandi: Kolefnishlutleysi: Ástand þar sem jafnvægi hefur náðst milli losunar gróðurhúsalofttegunda og bindingar kolefnis af mannavöldum og nettólosun er því engin.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.