Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 499, 153. löggjafarþing 136. mál: framhaldsfræðsla (stjórn Fræðslusjóðs).
Lög nr. 110 18. nóvember 2022.

Lög um breytingu á lögum um framhaldsfræðslu, nr. 27/2010 (stjórn Fræðslusjóðs).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. málsl. 1. mgr. 11. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og Félag íslenskra framhaldsskóla“ kemur: BSRB og Skólameistarafélag Íslands.
  2. Í stað orðanna „málefni vinnumarkaðar“ kemur: mál er varða fræðslumál.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 14. nóvember 2022.