Ferill 189. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 578  —  189. mál.
Svar


umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra við fyrirspurn frá Jóhanni Páli Jóhannssyni um skipun ráðuneytisstjóra án auglýsingar.


     1.      Hvers vegna ákvað ráðherra að víkja frá meginreglu 1. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um auglýsingaskyldu þegar skipað var í embætti ráðuneytisstjóra umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis 1. september 2022?
    Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, er heimilt að flytja embættismenn innan Stjórnarráðsins á milli embætta á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og annarra laga eftir því sem við á, sjá nánar 36. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Heimild til að flytja embættismenn til í annað embætti er þá að finna í 4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944.
    Að mati umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra var skrifstofustjóri skrifstofu fjármála og rekstrar í ráðuneytinu mjög vel hæfur til að sinna stöðu ráðuneytisstjóra. Litið var til þess að hann hefur reynslu og þekkingu á málefnum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og þess að skipun hans myndi tryggja samfellu í störfum ráðuneytisins. Ráðherra tók því þá ákvörðun að nýta áðurgreinda lagaheimild til að flytja hann til í embætti þegar fyrrum ráðuneytisstjóri lét af störfum á yfirstandandi ári.

     2.      Hvers konar rannsókn framkvæmdi ráðherra við undirbúning ákvörðunarinnar, sbr. rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993?
    Viðkomandi embættismaður hafði starfað um árabil í ráðuneytinu og því lágu fyrir upplýsingar um hæfni hans vegna þeirra starfa sem og í umsókn hans þegar hann sótti á sínum tíma um starf skrifstofustjóra fjármála og rekstrar. Þá var aflað upplýsinga um afstöðu viðkomandi embættismanns til flutningsins.

     3.      Leitaði ráðherra álits ráðuneytis síns, sbr. 1. mgr. 20. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, áður en ákvörðunin var tekin? Ef svo er, hvers efnis var ráðgjöfin?
    Ráðherra leitaði álits ráðuneytisins áður en ákvörðunin var tekin. Ráðgjöfin var í formi leiðbeininga um heimildir til flutnings embættismanna og framkvæmd slíks flutnings.

     4.      Hvernig samrýmist ákvörðunin grundvallarreglu stjórnsýsluréttar um að velja skuli hæfasta einstaklinginn hverju sinni?
    Ákvörðunin var byggð á heimild í lögum og stjórnarskrá og á því að viðkomandi embættismaður, sem var fluttur úr embætti skrifstofustjóra í embætti ráðuneytisstjóra, væri mjög vel hæfur til að gegna því embætti. Að mati ráðherra var viðkomandi að öllum líkindum hæfastur til að gegna stöðunni.


     5.      Hvernig samrýmist ákvörðunin réttmætisreglu stjórnsýsluréttar um að allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda skuli byggjast á málefnalegum sjónarmiðum?
    Ákvörðunin um flutninginn var byggð á lögmætum sjónarmiðum sem tengjast hæfni viðkomandi, þ.m.t. reynslu hans, þekkingu og persónulegum eiginleikum. Þessi sjónarmið eru málefnaleg og innan þess svigrúms sem ráðherra hefur við ráðstöfun embættis ráðuneytisstjóra.

     6.      Hvernig samrýmist ákvörðunin 18. og 19. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, þar sem mælt er fyrir um að ráðuneytisstjórar séu skipaðir að fengnu mati hæfnisnefndar?
    Ákvæði 18. og 19. gr. laga um Stjórnarráð Íslands fjalla um skipan nefnda sem er ætlað að meta hæfni umsækjenda um embætti skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra. Ákvæðin gilda ekki um flutning embættismanna milli embætta í Stjórnarráði Íslands. Í því sambandi má m.a. benda á að í 1. mgr. 19. gr. laganna segir m.a. að við skipan í embætti ráðuneytisstjóra „skv. 18. gr., sbr. þó 21. gr.“ skuli ráðherra skipa þriggja manna nefnd til að meta hæfni umsækjenda um embættið. Eins og áður segir fjallar 21. gr. laga um Stjórnarráð Íslands m.a. um heimildir ráðherra til að flytja embættismenn á milli embætta innan Stjórnarráðs Íslands.