Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF


153. löggjafarþing 2022-2023.
Þingskjal 700 - 1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BjG, HarB, SVS, ÞórP, BHar, VilÁ).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2 :
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
1 . Við 01.10 Alþingi
00 Æðsta stjórn ríkisins
a. Fjárfestingarframlög
1.143,1 289,1 1.432,2
b. Framlag úr ríkissjóði
5.627,1 289,1 5.916,2
03 Æðsta stjórnsýsla
2 . Við 03.30 Forsætisráðuneyti
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.256,0 40,0 1.296,0
b. Rekstrartilfærslur
81,7 60,0 141,7
c. Framlag úr ríkissjóði
1.582,9 100,0 1.682,9
04 Utanríkismál
3 . Við 04.20 Utanríkisviðskipti
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
1.019,0 13,0 1.032,0
b. Framlag úr ríkissjóði
1.019,0 13,0 1.032,0
4 . Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
83,0 750,0 833,0
b. Framlag úr ríkissjóði
3.578,3 750,0 4.328,3
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
5 . Við 05.10 Skattar og innheimta
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
9.466,3 1,4 9.467,7
b. Rekstrartilfærslur
1,4 -1,4 0,0
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
6 . Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.759,2 -763,0 996,2
b. Fjárfestingarframlög
76,3 -33,0 43,3
c. Rekstrartekjur
-868,4 537,0 -331,4
d. Framlag úr ríkissjóði
967,1 -259,0 708,1
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
7 . Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
a. Fjármagnstilfærslur
13.300,4 160,0 13.460,4
b. Framlag úr ríkissjóði
13.438,1 160,0 13.598,1
8 . Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
75,1 -4,0 71,1
b. Rekstrartilfærslur
2.026,8 4.004,0 6.030,8
c. Framlag úr ríkissjóði
2.076,2 4.000,0 6.076,2
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
a. Fjármagnstilfærslur
11.769,0 1.315,0 13.084,0
b. Framlag úr ríkissjóði
12.345,5 1.315,0 13.660,5
08 Sveitarfélög og byggðamál
9 . Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
26.559,6 318,0 26.877,6
b. Framlag úr ríkissjóði
26.559,6 318,0 26.877,6
10 . Við 08.20 Byggðamál
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
1.840,1 160,0 2.000,1
b. Framlag úr ríkissjóði
1.905,5 160,0 2.065,5
09 Almanna- og réttaröryggi
11 . Við 09.10 Löggæsla
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
19.607,2 1.586,6 21.193,8
b. Rekstrartilfærslur
454,2 50,0 504,2
c. Fjárfestingarframlög
972,0 160,7 1.132,7
d. Rekstrartekjur
-1.008,6 -72,5 -1.081,1
e. Framlag úr ríkissjóði
20.024,8 1.724,8 21.749,6
12 . Við 09.20 Landhelgi
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.449,8 497,0 5.946,8
b. Fjárfestingarframlög
114,6 103,0 217,6
c. Framlag úr ríkissjóði
4.994,0 600,0 5.594,0
13 . Við 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
460,9 160,0 620,9
b. Framlag úr ríkissjóði
439,8 160,0 599,8
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.603,0 32,8 1.635,8
b. Framlag úr ríkissjóði
1.611,5 32,8 1.644,3
14 . Við 09.50 Fullnustumál
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.507,7 250,0 2.757,7
b. Framlag úr ríkissjóði
3.336,2 250,0 3.586,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
15 . Við 10.10 Persónuvernd
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
345,4 28,0 373,4
b. Framlag úr ríkissjóði
344,9 28,0 372,9
16 . Við 10.20 Trúmál
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
7.017,0 383,5 7.400,5
b. Framlag úr ríkissjóði
8.377,0 383,5 8.760,5
17 . Við 10.30 Sýslumenn
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.635,2 11,0 3.646,2
b. Framlag úr ríkissjóði
3.501,6 11,0 3.512,6
18 . Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.552,7 105,0 1.657,7
b. Framlag úr ríkissjóði
1.510,5 105,0 1.615,5
19 . Við 10.50 Útlendingamál
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.016,8 196,0 2.212,8
b. Framlag úr ríkissjóði
1.994,6 196,0 2.190,6
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.197,2 1.000,0 3.197,2
b. Framlag úr ríkissjóði
2.197,2 1.000,0 3.197,2
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
20 . Við 11.10 Samgöngur
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
5.069,8 489,0 5.558,8
b. Fjárfestingarframlög
27.386,3 1.285,3 28.671,6
c. Framlag úr ríkissjóði
45.192,1 1.774,3 46.966,4
21 . Við 11.20 Fjarskipti
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.126,9 180,0 1.306,9
b. Rekstrartilfærslur
48,8 20,0 68,8
c. Fjármagnstilfærslur
0,0 150,0 150,0
d. Framlag úr ríkissjóði
1.120,6 350,0 1.470,6
12 Landbúnaður
22 . Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
04 Matvælaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
569,7 -56,6 513,1
b. Rekstrartilfærslur
172,5 71,6 244,1
c. Framlag úr ríkissjóði
742,2 15,0 757,2
23 . Við 12.60 Stjórnsýsla matvælaráðuneytis
04 Matvælaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
853,5 109,0 962,5
b. Rekstrartilfærslur
3,3 1,0 4,3
c. Framlag úr ríkissjóði
835,2 110,0 945,2
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
24 . Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
04 Matvælaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.121,8 16,5 1.138,3
b. Fjárfestingarframlög
36,5 -16,5 20,0
25 . Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
04 Matvælaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.255,7 -54,0 4.201,7
b. Rekstrartilfærslur
224,5 -61,0 163,5
c. Framlag úr ríkissjóði
3.589,5 -115,0 3.474,5
14 Ferðaþjónusta
26 . Við 14.10 Ferðaþjónusta
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
679,1 150,0 829,1
b. Fjármagnstilfærslur
550,0 16,0 566,0
c. Framlag úr ríkissjóði
2.150,2 166,0 2.316,2
15 Orkumál
27 . Við 15.10 Stjórnun og þróun orkumála
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
962,1 1.575,0 2.537,1
b. Rekstrartilfærslur
5.244,4 550,0 5.794,4
c. Fjármagnstilfærslur
0,0 88,0 88,0
d. Framlag úr ríkissjóði
6.003,0 2.213,0 8.216,0
16 Markaðseftirlit og neytendamál
28 . Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
2.554,3 214,2 2.768,5
b. Framlag úr ríkissjóði
2.554,3 214,2 2.768,5
17 Umhverfismál
29 . Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla
04 Matvælaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.628,1 153,7 2.781,8
b. Framlag úr ríkissjóði
2.839,5 153,7 2.993,2
30 . Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.838,9 35,0 3.873,9
b. Rekstrartilfærslur
223,9 48,0 271,9
c. Fjárfestingarframlög
153,4 -35,0 118,4
d. Framlag úr ríkissjóði
2.345,5 48,0 2.393,5
31 . Við 17.30 Meðhöndlun úrgangs
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.877,9 1.423,0 4.300,9
b. Rekstrartilfærslur
4.109,4 487,0 4.596,4
c. Framlag úr ríkissjóði
6.980,7 1.910,0 8.890,7
32 . Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.732,6 -540,5 5.192,1
b. Rekstrartilfærslur
1.223,7 2,0 1.225,7
c. Framlag úr ríkissjóði
7.117,5 -538,5 6.579,0
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
33 . Við 18.10 Safnamál
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.417,2 328,1 4.745,3
b. Rekstrartilfærslur
496,4 -20,7 475,7
c. Rekstrartekjur
-776,3 30,0 -746,3
d. Framlag úr ríkissjóði
4.528,4 337,4 4.865,8
34 . Við 18.20 Menningarstofnanir
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
6.243,9 64,0 6.307,9
b. Rekstrartilfærslur
609,4 18,0 627,4
c. Framlag úr ríkissjóði
5.739,3 82,0 5.821,3
35 . Við 18.30 Menningarsjóðir
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti
a. Fjármagnstilfærslur
320,9 2,5 323,4
b. Fjárfestingarframlög
4,0 225,0 229,0
c. Framlag úr ríkissjóði
268,9 227,5 496,4
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
118,3 -0,7 117,6
b. Rekstrartilfærslur
4.223,4 352,2 4.575,6
c. Framlag úr ríkissjóði
4.330,2 351,5 4.681,7
36 . Við 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál
02 Mennta- og barnamálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
1.325,3 120,0 1.445,3
b. Fjármagnstilfærslur
0,0 12,0 12,0
c. Framlag úr ríkissjóði
1.413,8 132,0 1.545,8
37 . Við 18.50 Stjórnsýsla menningar og viðskipta
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
772,8 3,5 776,3
b. Rekstrartilfærslur
159,2 30,0 189,2
c. Framlag úr ríkissjóði
908,4 33,5 941,9
19 Fjölmiðlun
38 . Við 19.10 Fjölmiðlun
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
376,7 100,0 476,7
b. Framlag úr ríkissjóði
5.846,4 100,0 5.946,4
20 Framhaldsskólastig
39 . Við 20.10 Framhaldsskólar
02 Mennta- og barnamálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
38.154,3 43,0 38.197,3
b. Rekstrartilfærslur
1.383,0 64,0 1.447,0
c. Fjárfestingarframlög
602,0 15,0 617,0
d. Framlag úr ríkissjóði
38.593,8 122,0 38.715,8
21 Háskólastig
40 . Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
48.311,8 -85,0 48.226,8
b. Rekstrartilfærslur
1.703,7 76,0 1.779,7
c. Fjárfestingarframlög
1.243,7 15,0 1.258,7
d. Framlag úr ríkissjóði
39.014,8 6,0 39.020,8
41 . Við 21.40 Stjórnsýsla háskóla, iðnaðar og nýsköpunar
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.718,0 15,0 1.733,0
b. Framlag úr ríkissjóði
998,2 15,0 1.013,2
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála
42 . Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
273,6 15,0 288,6
b. Rekstrartilfærslur
1.439,4 190,0 1.629,4
c. Framlag úr ríkissjóði
1.713,0 205,0 1.918,0
23 Sjúkrahúsþjónusta
43 . Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
106.054,2 2.684,1 108.738,3
b. Framlag úr ríkissjóði
114.225,4 2.684,1 116.909,5
44 . Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
13.360,0 -1,0 13.359,0
b. Framlag úr ríkissjóði
13.672,7 -1,0 13.671,7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
45 . Við 24.10 Heilsugæsla
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
36.154,8 2.374,6 38.529,4
b. Framlag úr ríkissjóði
36.699,6 2.374,6 39.074,2
46 . Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
184,8 -83,6 101,2
b. Rekstrartilfærslur
24.195,3 1.310,0 25.505,3
c. Framlag úr ríkissjóði
24.380,1 1.226,4 25.606,5
47 . Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
321,3 158,6 479,9
b. Rekstrartekjur
-120,1 -148,6 -268,7
c. Framlag úr ríkissjóði
8.168,0 10,0 8.178,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
48 . Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
59.821,6 318,0 60.139,6
b. Fjárfestingarframlög
5.668,2 160,0 5.828,2
c. Framlag úr ríkissjóði
64.853,0 478,0 65.331,0
49 . Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
6.457,7 308,0 6.765,7
b. Rekstrartilfærslur
0,0 120,0 120,0
c. Framlag úr ríkissjóði
6.457,7 428,0 6.885,7
26 Lyf og lækningavörur
50 . Við 26.10 Lyf
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
12.321,9 2.200,0 14.521,9
b. Rekstrartilfærslur
12.569,2 2.040,0 14.609,2
c. Framlag úr ríkissjóði
24.891,1 4.240,0 29.131,1
51 . Við 26.30 Hjálpartæki
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
6.165,8 700,0 6.865,8
b. Framlag úr ríkissjóði
6.165,8 700,0 6.865,8
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
52 . Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
57.207,3 1.070,0 58.277,3
b. Framlag úr ríkissjóði
57.207,3 1.070,0 58.277,3
53 . Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
512,8 375,0 887,8
b. Framlag úr ríkissjóði
936,3 375,0 1.311,3
54 . Við 27.50 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
6.425,0 56,0 6.481,0
b. Framlag úr ríkissjóði
6.425,0 56,0 6.481,0
29 Fjölskyldumál
55 . Við 29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
794,7 -260,0 534,7
b. Framlag úr ríkissjóði
794,7 -260,0 534,7
56 . Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
02 Mennta- og barnamálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.521,9 337,8 4.859,7
b. Framlag úr ríkissjóði
4.756,8 337,8 5.094,6
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.991,9 -43,0 1.948,9
b. Rekstrartilfærslur
4.592,8 281,0 4.873,8
c. Framlag úr ríkissjóði
6.589,6 238,0 6.827,6
57 . Við 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
865,5 570,0 1.435,5
b. Rekstrartilfærslur
416,7 500,0 916,7
c. Framlag úr ríkissjóði
1.282,2 1.070,0 2.352,2
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
58 . Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
31.747,9 -71,5 31.676,4
b. Framlag úr ríkissjóði
34.265,3 -71,5 34.193,8
31 Húsnæðis-og skipulagsmál
59 . Við 31.10 Húsnæðismál
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.998,7 714,5 3.713,2
b. Fjárfestingarframlög
166,7 78,0 244,7
c. Rekstrartekjur
-986,6 -537,0 -1.523,6
d. Framlag úr ríkissjóði
12.373,8 255,5 12.629,3
60 . Við 31.20 Skipulagsmál
10 Innviðaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
244,9 85,0 329,9
b. Framlag úr ríkissjóði
668,7 85,0 753,7
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
61 . Við 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.022,0 36,9 3.058,9
b. Framlag úr ríkissjóði
2.196,3 36,9 2.233,2
62 . Við 32.20 Jafnréttismál
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
111,9 35,0 146,9
b. Framlag úr ríkissjóði
350,2 35,0 385,2
63 . Við 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.602,3 79,0 3.681,3
b. Framlag úr ríkissjóði
3.733,5 79,0 3.812,5
64 . Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.326,1 -1,7 3.324,4
b. Rekstrartilfærslur
185,8 15,0 200,8
c. Fjárfestingarframlög
13,0 1,7 14,7
d. Framlag úr ríkissjóði
3.475,4 15,0 3.490,4
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi
65 . Við 33.10 Fjármagnskostnaður
19 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. Rekstrarframlög
66.094,7 13.601,0 79.695,7
b. Framlag úr ríkissjóði
43.008,8 3.148,0 46.156,8
c. Viðskiptahreyfingar
23.085,9 10.453,0 33.538,9
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
66 . Við 34.10 Almennur varasjóður
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
34.431,3 -2.762,5 31.668,8
b. Rekstrartilfærslur
7.807,8 5.783,6 13.591,4
c. Fjármagnstilfærslur
0,0 95,9 95,9
d. Fjárfestingarframlög
1.037,0 86,9 1.123,9
e. Rekstrartekjur
-704,4 -615,2 -1.319,6
f. Framlag úr ríkissjóði
42.571,7 2.588,7 45.160,4
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
67 . Við 35.10 Þróunarsamvinna
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
7.657,4 1.223,0 8.880,4
b. Framlag úr ríkissjóði
11.659,4 1.223,0 12.882,4

Hér er efni sem sést bara í pdf