Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1486, 153. löggjafarþing 428. mál: meðferð sakamála (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi).
Lög nr. 15 4. apríl 2023.

Lög um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi).


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Ef Endurupptökudómur telur að mál sem dæmt hefur verið í Hæstarétti fyrir 1. janúar 2018 uppfylli skilyrði til endurupptöku skv. 232. gr. er dóminum heimilt að vísa málinu til meðferðar og dómsuppsögu í Landsrétti. Ákvæði þetta tekur til mála sem Endurupptökudómur hefur ekki úrskurðað um, þ.m.t. mála sem eru þar til meðferðar.

2. gr.

     Lög þessi taka þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. mars 2023.