Ferill 536. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (viðbótarkostnaður).


________
1. gr.

    Á eftir 3. mgr. 16. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
    Dreifiveitur skulu í samráði við notendur setja almennar reglur um rekstur og stýringu raforkudreifingar sem Orkustofnun samþykkir. Í reglunum skal m.a. kveðið nánar á um þau atriði sem tilgreind eru í 3. mgr.

2. gr.

    Á eftir 3. mgr. 17. gr. a laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
    Standi væntanlegar tekjur dreifiveitu ekki undir eðlilegum stofn- eða rekstrarkostnaði vegna tengingar notanda samkvæmt gjaldskrá er heimilt að krefja hann um greiðslu gjalds sem nemur viðbótarkostnaði. Sama á við hafi forsendur viðskipta breyst verulega. Í reglugerð skal kveðið á um forsendur vegna útreiknings viðbótarkostnaðar.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi._____________Samþykkt á Alþingi 24. maí 2023.