136. löggjafarþing — 79. fundur,  11. feb. 2009.

afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum.

283. mál
[15:34]
Horfa

Fyrirspyrjandi (Sturla Böðvarsson) (S):

Hæstv. forseti. Í ályktunum Fjórðungssambands Vestfirðinga hafa komið fram óskir um hraðari endurnýjun og uppbyggingu á raforkukerfinu á Vestfjörðum í þeim tilgangi að auka öryggi og hagkvæmni kerfisins sem síðan ætti að leiða til lægra raforkuverðs og aukins afhendingaröryggis.

Bæði Orkubú Vestfjarða og Landsnet hafa látið vinna áætlanir sem miða að því að auka orkuöryggi á Vestfjörðum með því að styrkja línur og orkuflutningsbúnað bæði á norður- og suðurfjörðum Vestfjarða. Þær leiðir sem hafa verið skoðaðar eru annars vegar hringtenging og aukin flutningsgeta af landskerfinu eða frekari virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum samhliða styrkingu flutningskerfisins.

Á undanförnum missirum hefur Vesturverk á Ísafirði unnið að því að skoða kosti virkjunar vatnasviðs Hvalár í Ófeigsfirði. Jafnframt unnu verkfræðingar forathugun á virkjun Hvalár árið 2007 og var sú athugun lögð fram í 2. áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsorku og jarðvarma. Forathugun byggði m.a. á rennslismælingum í Hvalá sem hófust árið 1976. Forsvarsmenn Vesturverks á Ísafirði hafa látið vinna fyrir sig frekari athugun á hagkvæmni virkjunar Hvalár. Sömuleiðis hefur vatnamælingum og jarðfræðiathugunum verið fram haldið fyrir tilstuðlan félagsins. Virkjunarsvæðið er afskekkt og erfitt yfirferðar og Vesturverk hefur átt náið samstarf við landeigendur að finna leiðir til þess að lágmarka jarðrask vegna tækja sem eru nauðsynleg við rannsóknir uppi á heiðinni.

Í aðalskipulagi Árneshrepps, sem hefur verið í vinnslu, mun vera gert ráð fyrir Hvalárvirkjun. Þá hefur fyrirtækið sótt um rannsóknarleyfi til iðnaðarráðuneytisins. Það hefur komið fram af hálfu forsvarsmanna Landsnets að virkjun Hvalár mundi stórauka öryggi í orkusölu á Vestfjörðum og auk þess mundi slík virkjun skapa vinnu og skilyrði til enn frekari uppbyggingar á vegakerfinu á Ströndum sem kæmi bæði íbúum og ferðamönnum að miklu gagni, en vegurinn um Árneshrepp er eins og þekkt er lokaður mikinn hluta vetrar og vart fær öllum að sumri vegna þess að vegurinn er ekki byggður fyrir þunga umferð.

Í ljósi þess að orkuöryggi er ekki viðunandi á Vestfjörðum vegna aðstæðna á vinnumarkaði og efnahagsástandsins í landinu tel ég mikilvægt að allra leiða verði leitað til þess að hraða rannsóknum vegna virkjunar Hvalár. Með því mætti auðvelda þeim aðilum sem hug hafa á að fjárfesta í virkjunarkostum næstu skref í miklu framfaramáli. Við megum engan tíma missa. Þess vegna spyr ég hæstv. iðnaðarráðherra:

1. Hvaða áform eru uppi um aukið afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum?

2. Hvaða áform eru uppi af hálfu ráðuneytisins um virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum?

3. Hvenær hyggst ráðherra gefa út rannsóknarleyfi vegna virkjunar Hvalár í Ófeigsfirði á Ströndum?