143. löggjafarþing — 13. fundur,  31. okt. 2013.

meðferð sakamála.

90. mál
[11:07]
Horfa

Frsm. allsh.- og menntmn. (Vilhjálmur Árnason) (S):

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum, en þetta fjallar um embætti héraðssaksóknara.

Tekið skal fram í upphafi að allir nefndarmenn voru sammála um nefndarálitið og eru sameiginlega á því.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneytinu.

Með frumvarpinu er lagt til að stofnun sérstaks embættis héraðssaksóknara verði frestað til 1. janúar 2015. Með lögum um meðferð sakamála sem tóku gildi 1. janúar 2009 var gert ráð fyrir að stofnað yrði embætti héraðssaksóknara sem yrði nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins. Vegna niðurskurðar hefur því þrívegis verið frestað, með lögum nr. 156/2008, lögum nr. 123/2009 og lögum nr. 168/2011. Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að nú sé unnið að heildaryfirliti yfir réttarvörslukerfið, þar á meðal um skipan ákæruvaldsins, og að á meðan á þeirri vinnu stendur sé nauðsynlegt að fresta enn gildistöku laganna hvað varðar embætti héraðssaksóknara. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem þar koma fram

Því leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Unnur Brá Konráðsdóttir og Jóhanna María Sigmundsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Undir nefndarálitið skrifa Vilhjálmur Árnason, Páll Valur Björnsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Guðbjartur Hannesson, Helgi Hrafn Gunnarsson og Svandís Svavarsdóttir.