145. löggjafarþing — 125. fundur,  2. júní 2016.

Laxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ.

184. mál
[18:44]
Horfa

Frsm. allsh.- og menntmn. (Líneik Anna Sævarsdóttir) (F):

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar um tillögu til þingsályktunar um Laxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ.

Flutningsmaður þingsályktunartillögunnar er hv. þm. Ragnheiður Ríkharðsdóttir ásamt fleirum.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið til sín gesti og farið yfir umsagnir frá aðilum sem flestir eru tengdir þeirri starfsemi sem nú fer fram að Gljúfrasteini.

Þingsályktunartillagan lýtur að því að mennta- og menningarmálaráðherra stuðli í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ að uppbyggingu Laxnessseturs að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ til að heiðra minningu Halldórs Laxness. Verði þar starfrækt miðstöð þekkingar um skáldið og bókmenntasetur með aðstöðu til fræðistarfa. (ÖS: Er það þjóðhagslega hagkvæmt?) Það er spurning.

Líkt og fram kemur í greinargerð með tillögunni voru í fyrra liðin 60 ár frá því að Halldór Laxness hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels. Nefndin tekur undir það sem þar kemur fram að tímamótin gefi tilefni til að huga að uppbyggingu menningarseturs sem heiðri minningu skáldsins svo sómi sé að. Á Gljúfrasteini hefur í rúman áratug verið starfrækt safn og hafa þar farið fram sýningar og menningarviðburðir. Safnið hefur þó verið lokað það sem af er árinu 2016 og verður um nokkurt skeið enn vegna viðgerða að því er fram kemur í umsögn. Þar er áréttað mikilvægi þess að reisa viðbyggingu við húsið til að verja það miklum ágangi og tryggja varðveislu þess. Með viðbyggingu mætti auka til muna möguleika safnsins til að sinna hlutverki sínu.

Nefndin tekur undir mikilvægi þess að íslensk yfirvöld hafi aðkomu að uppbyggingu menningarseturs sem hafi það hlutverk að halda á lofti framlagi Halldórs Laxness til íslenskra bókmennta og heiðra minningu hans, án þess þó að sú aðkoma feli í sér skuldbindingu til fjárveitinga. Nefndin vekur athygli á því að Gljúfrasteinn stendur við eina fjölförnustu ferðamannaleið landsins og því sé mikilvægt að uppbyggingin taki mið af því, bæði við framsetningu og skipulag rekstrar. Þannig mætti fjármagna a.m.k. hluta starfsins með sjálfsaflafé.

Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Undir nefndarálitið rita Unnur Brá Konráðsdóttir formaður, Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Jóhanna María Sigmundsdóttir, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Vilhjálmur Árnason og Helgi Hrafn Gunnarsson.

Þá rita einnig þeir Guðmundur Steingrímsson og Haraldur Einarsson undir álitið, en þeir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins og rita undir í samræmi við reglur þar að lútandi.