148. löggjafarþing — 7. fundur,  21. des. 2017.

mannvirki.

4. mál
[20:40]
Horfa

Frsm. um.- og samgn. (Bergþór Ólason) (M):

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar á þskj. 52 um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, með síðari breytingum.

Það er rétt að nefna í byrjun að þetta er dagsetningarmál eins og þau eru oft kölluð og að allir nefndarmenn eru með á álitinu.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, ásamt því að fara yfir þær umsagnir sem nefndinni bárust.

Með frumvarpinu er lögð til sú breyting á 2. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í lögum um mannvirki, nr. 169/2010, að frestur Mannvirkjastofnunar og byggingarfulltrúa til að afla sér faggildingar í samræmi við ákvæði 19. gr. laganna verði framlengdur. Er þannig brugðist við athugasemdum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags byggingarfulltrúa sem bent hafa á nauðsyn framlengingarinnar í ljósi þess að undirbúningur embætta byggingarfulltrúa til að afla sér faggildingar er skammt á veg kominn og að alvarleg staða myndi skapast fyrir byggingariðnað og stjórnsýslu byggingarmála vegna skorts á lögbærum aðilum til að annast verkefni sem krefjast faggildingar yrði fresturinn ekki framlengdur.

Nefndin leggur áherslu á að um bráðabirgðalausn er að ræða og gengur út frá þeirri forsendu að ekki muni koma til frekari framlenginga en þeirra sem lagðar eru til í frumvarpinu. Þess í stað verði kappkostað að tryggja grundvöll þeirra breytinga sem felast í faggildingarkröfunum, samanber 19.–20. gr. laganna, og að undirbúningi fyrir breytt fyrirkomulag verði lokið áður en hinir framlengdu frestir renna út.

Að framangreindu virtu leggur nefndin til að málið verði samþykkt óbreytt.

Undir þetta rita sá sem hér stendur, Bergþór Ólason, Ari Trausti Guðmundsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Jón Gunnarsson, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason.