148. löggjafarþing — 35. fundur,  6. mars 2018.

vantraust á dómsmálaráðherra.

344. mál
[18:13]
Horfa

Birgir Ármannsson (S):

Hæstv. forseti. Hér var talað um að rísa upp úr vantrausti. Ég verð að segja að sú umræða sem á sér stað hér í dag gefur mér alla vega til kynna að sum stjórnmálaöfl í þessu landi virðast vilja nærast á vantrausti og ala á vantrausti. Hér hafa mörg orð fallið, sumt eru ýkjur og stóryrði, annað eru málefnaleg sjónarmið eins og gengur. Mér finnst rétt til áréttingar að taka það fram að auðvitað eru það fullkomlega málefnaleg sjónarmið við skipun dómara að taka aukið tillit til dómarareynslu. Það er ekki hægt að halda því fram að það séu ólögmæt sjónarmið eða ómálefnaleg sjónarmið. (Gripið fram í: Rétt.)

Það er líka mikilvægt að hafa í huga að ágreiningurinn sem á endanum stóð upp úr í hæstaréttarmálinu sem hér er til umræðu snerist um það hversu vel rannsókn hefði farið fram, ekki um aðra þætti. Það var búið að hafna í dómsmálum ógildingu á skipun dómaranna og fjalla um fjölmörg önnur atriði sem voru tínd til. Þarna var um að ræða ágreining um mat á því hvernig matskennd regla hefði verið framkvæmd. Það er nú stórmálið sem hér er til umræðu og gefur ekki tilefni til stóryrða um vantraust á réttarkerfinu og hrun lýðræðis á Íslandi og ég veit ekki hvað menn hafa sagt hérna. Það gefur ekki tilefni til þess.

Ég vildi segja að umræðan hefur endurspeglað það að af hálfu stjórnarandstöðunnar er nálgunin mismunandi frá flokkum. Að sumra mati snýst þetta eingöngu um þetta mál. Að sumu leyti brýst hér greinilega fram andstaða við þennan ráðherra, jafnvel út af einhverjum öðrum málum. (Gripið fram í.) Það hefur komið fram í umræðunni. (LE: Nei.) Ekki hjá hv. þm. Loga Einarssyni, en öðrum í þessari umræðu. Fyrir suma er þetta greinilega leið í einhverri leikjafræði gagnvart ríkisstjórninni. Það hefur líka komið fram. Það er auðvitað mikilvægt að við höfum það í huga þegar við greiðum atkvæði á eftir. Þetta er mismunandi nálgun.

Það er eitt atriði sem ég vildi nefna sérstaklega vegna þess að það hafa nokkrir hv. þingmenn, einkum af hálfu Viðreisnar og reyndar Flokks fólksins líka, vikið sérstaklega að því að ráðleggingar embættismanna hafi gengið á annan veg og ráðherra hefði borið skylda til þess að upplýsa um það í málsmeðferð í þinginu. Það vill svo til að í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd var mjög mikið tekist á um þetta efnisatriði. Fræðimenn sem komu fyrir nefndina höfðu uppi sjónarmið af þessu tagi. Fulltrúar allra flokka, þar á meðal Viðreisnar, voru viðstaddir þá umræðu (Forseti hringir.) og gengu til atkvæðagreiðslu meðvitaðir um að það var ágreiningur, lögfræðilegur (Forseti hringir.) ágreiningur, um það hvernig matskenndri reglu 10. gr. stjórnsýslulaga væri fullnægt að þessu leyti. Það var ekki eins og (Forseti hringir.) það væri eitthvert leyndarmál að um það væru skiptar skoðanir.

(Forseti (BHar): ) Ég bið hv. þingmenn að virða tímamörkin.