149. löggjafarþing — 57. fundur,  24. jan. 2019.

Bankasýsla ríkisins.

412. mál
[12:48]
Horfa

Frsm. efh.- og viðskn. (Óli Björn Kárason) (S):

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Bankasýslu ríkisins, nr. 88/2009, á þskj. 840, og vitna ég til þingskjalsins:

„Ákvæði 9. gr. laga um Bankasýslu ríkisins kveður á um að stofnunin skuli hafa lokið störfum „eigi síðar en fimm árum frá því að hún er sett á fót og verður hún þá lögð niður“. Þar sem tímamörkin sem kveðið er á um í greininni hafa ekki staðist er með þessu frumvarpi lagt til að 9. gr. falli brott og að við lögin bætist bráðabirgðaákvæði þess efnis að stofnunina skuli leggja niður þegar verkefnum hennar er lokið.“

Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir og Ásgerður K. Gylfadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, en nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Undir þetta nefndarálit rita sá er hér stendur, Óli Björn Kárason, og hv. þingmenn Þorsteinn Víglundsson, Brynjar Níelsson, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.