150. löggjafarþing — 3. fundur,  12. sept. 2019.

fjárlög 2020.

1. mál
[14:30]
Horfa

Willum Þór Þórsson (F) (andsvar):

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni spurninguna í síðara andsvari. Ég held að skattkröfurnar sem er verið að fella niður, 17 milljarðar, gefi kannski sterkari vísbendingar en þær áætlanir sem við erum að horfa á og sýna mun hærri tölur um það sem við erum að fara á mis við í skattheimtunni. Ég hef ekki nákvæma sundurliðun á þeirri fjárhæð en það er eitt af verkefnum okkar í fjárlaganefnd að kalla eftir minnisblöðum þegar við viljum fá nánari upplýsingar um ákveðnar stærðir eins og þessa. Ég skrái það bara hjá mér, ég held að áður en ég fer að gefa mér eitthvað í því efni sé það skynsamlegasta leiðin. Við köllum eftir þeim upplýsingum. Maður gæti auðvitað gert sér í hugarlund hvers konar (Forseti hringir.) skattkröfur það eru sem hér falla niður.