11.05.1927
Neðri deild: 72. fundur, 39. löggjafarþing.
Sjá dálk 1659 í B-deild Alþingistíðinda. (1283)

21. mál, fjárlög 1928

Klemens Jónsson:

Eftir þessi úrslit neyðist jeg til að taka aftur brtt. mínar og hv. meiri hl. samgmn. En jeg tek fram, að jeg geri það mjög nauðugur.