15.04.1930
Sameinað þing: 8. fundur, 42. löggjafarþing.
Sjá dálk 133 í D-deild Alþingistíðinda. (3429)

327. mál, lóðir undir þjóðhýsi

Forseti (ÁÁ):

Mér hefir borizt skrifleg brtt. við viðaukatill. á þskj. 510, svo hljóðandi:

„Upphaf viðaukatill. skal orða svo: Ennfremur lætur Alþingi í ljós, að rétt sé, að ríkisstj., gegn væntanlegri heimild eftir á, festi kaup á o. s. frv.“

Mun ég leita leyfis til afbrigða frá þingsköpum, til þess að till. þessi megi koma til umr. og atkvgr.