Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 137, 120. löggjafarþing 120. mál: framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða).
Lög nr. 117 31. október 1995.

Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „1. nóvember 1995“ í A-lið ákvæðis til bráðabirgða með lögunum, sbr. 2. gr. laga nr. 99/1995, kemur: 1. desember 1995.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. október 1995.