Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1177, 120. löggjafarþing 269. mál: gjald af áfengi (forvarnasjóður).
Lög nr. 85 12. júní 1996.

Lög um breytingu á lögum um gjald af áfengi, nr. 96 28. júní 1995.


1. gr.

     8. gr. laganna orðast svo:
     Af innheimtu gjaldi skv. 3. gr. skal 1% renna í Forvarnasjóð. Tilgangur sjóðsins skal vera að stuðla að forvörnum gegn áfengis- og fíkniefnaneyslu. Styrki skal veita úr sjóðnum til forvarnastarfa á verkefnagrundvelli. Heilbrigðisráðherra skipar fjögurra manna sjóðstjórn. Fjármálaráðherra, menntamálaráðherra og dómsmálaráðherra tilnefna einn stjórnarmann hver en þann fjórða skipar heilbrigðisráðherra án tilnefningar og skal hann vera formaður stjórnar. Heilbrigðisráðherra setur nánari reglur um sjóðinn með reglugerð.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 4. júní 1996.