Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 904, 121. löggjafarþing 239. mál: lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun).
Lög nr. 24 17. apríl 1997.

Lög um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 76 25. júní 1970, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað 1.–3. málsl. 2. mgr. 86. gr. laganna kemur: Ríkið rekur rannsókna- og ráðgjafarstofnun í veiðimálum er nefnist Veiðimálastofnun. Ráðherra skipar framkvæmdastjóra stofnunarinnar til fimm ára í senn, að fenginni umsögn stjórnar Veiðimálastofnunar. Framkvæmdastjóri skal hafa viðhlítandi háskólamenntun og þekkingu á starfseminni. Hann hefur á hendi daglega stjórn stofnunarinnar og ber ábyrgð á framkvæmd mótaðrar stefnu og fjárhagsafkomu. Hann ræður annað starfsfólk.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1997.

Samþykkt á Alþingi 4. apríl 1997.