Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1207, 123. löggjafarþing 607. mál: Lánasjóður landbúnaðarins (aðsetur).
Lög nr. 53 19. mars 1999.

Lög um breytingu á lögum um Lánasjóð landbúnaðarins, nr. 68/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 1. gr. laganna bætist nýr málsliður er verði 2. málsl., svohljóðandi: Aðsetur hans er á Selfossi.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. mars 1999.