Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 533, 125. löggjafarþing 270. mál: Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga.
Lög nr. 113 28. desember 1999.

Lög um breyting á lögum nr. 83/1989, um Þjóðarbókhlöðu og endurbætur menningarbygginga, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við ákvæði til bráðabirgða í lögunum bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga þessara, sbr. 3.–6. gr., skulu tekjur af sérstökum eignarskatti umfram 490 m.kr. renna í ríkissjóð á árinu 2000.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2000.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1999.