Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 550, 126. löggjafarþing 215. mál: stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími).
Lög nr. 159 20. desember 2000.

Lög um breytingu á lögum nr. 38 11. maí 1998, um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „og 2000“ í 1. málsl. 2. gr. laganna kemur: 2000 og 2001.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 14. desember 2000.