Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 832, 126. löggjafarþing 120. mál: stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla).
2001  nr. 14  13 mars

Lög um breytingu á lögum nr. 38 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.


1. gr.

     1. mgr. 10. gr. laganna orðast svo:
     Heimilt er að veiða umfram aflamark í einstökum botnfisktegundum, enda skerðist aflamark annarra botnfisktegunda hlutfallslega í samræmi við verðmætahlutföll einstakra tegunda samkvæmt lögum um veiðieftirlitsgjald. Heimild þessi takmarkast við 5% af heildarverðmæti botnfiskaflamarks en umframafli í hverri botnfisktegund má þó ekki vera meiri en sem nemur 2% af heildarverðmæti botnfiskaflamarks. Heimild þessarar málsgreinar nær þó ekki til veiða umfram aflamark í þorski.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. september 2001.

Samþykkt á Alþingi 6. mars 2001.