Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1109, 126. löggjafarþing 291. mál: dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.).
Lög nr. 31 7. maí 2001.

Lög um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „viðauka 1“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: viðaukum 1A og 1B.

2. gr.

     Í stað orðanna „viðauka 1“ í 7. gr. laganna kemur: viðaukum 1A og 1B.

3. gr.

     Í stað orðanna „viðaukum 1 og 2“ í 1. málsl. 8. gr. laganna kemur: viðaukum 1A, 1B og 2.

4. gr.

     Í stað orðsins „dýrasjúkdómanefndar“ í 1. og 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: yfirdýralæknis.

5. gr.

     Í stað orðanna „viðauka 1“ í 17. gr. laganna kemur: viðauka 1A.

6. gr.

     Í stað orðanna „viðauka 1“ í 18. gr. laganna kemur: viðauka 1A.

7. gr.

     Í stað orðsins „dýrasjúkdómanefndar“ í 19. gr. laganna kemur: yfirdýralæknis.

8. gr.

     Í stað orðsins „dýrasjúkdómanefndar“ í 1. og 2. mgr. 23. gr. laganna kemur: yfirdýralæknis.

9. gr.

     27. gr. laganna fellur brott.

10. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 28. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „dýrasjúkdómanefndar“ og „svæðisnefnd“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: yfirdýralæknis, og: smitsjúkdómanefnd.
  2. Í stað orðanna „Svæðisnefnd“ og „dýrasjúkdómanefnd“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: Smitsjúkdómanefnd, og: yfirdýralækni.
  3. 2. mgr. fellur brott.


11. gr.

     Í stað viðauka 1 og 2 við lögin koma þrír nýir viðaukar, viðauki 1A, viðauki 1B og viðauki 2, svohljóðandi:
     
Viðauki 1A
(A-sjúkdómar).

TILKYNNINGARSKYLDIR SJÚKDÓMAR
Dýr almennt:
B052 Aujeszkys-veiki Aujeszky´s disease – Pseudorabies – Herpesviridae
A090 Blátunga Bluetongue – Reoviridae
A010 Gin- og klaufaveiki Foot and Mouth Disease – Picornaviridae
B352 Hérasótt Tularemia – Francisella tularensis
B058 Hundaæði Rabies – Rhabdoviridae
B051 Miltisbrandur Anthrax – Bacillus anthracis
A020 Munnblöðrubólga Vesicular stomatitis – Rhabdoviridae
A080 Rift Valley veiki Rift Valley fever – Bunyaviridae
B103/B253 Smitandi fósturlát/Brúsellósa Brucellosis – Brucella abortus/B. suis/B. melitensis

Hross:
A110 Afríkönsk hrossapest African horse sickness – Reoviridae
B202 Dúrín Dourine – Ondartet beskjelersyke – Trypanosoma equiperdum
B205 Smitandi blóðleysi Equine infectious anemia (EIA) – Retroviridae
B209 Sníf Glanders – Pseudomonas mallei

Nautgripir:
B105 Berklar Tuberculosis – Mycobacterium bovis/tuberculosis
A070 Húðþrimlaveiki Lumpy skin disease – Poxviridae
A060 Illkynja brjósthimnubólga Contagious bovine pleuropneumonia – Mycoplasma mycoides mycoides
B115 Kúariða Bovine spongiform encephalopati (BSE) – Prion
A040 Nautapest Rinderpest – Kvegpest – Pestis bovum – Paramyxoviridae
B110 Smitandi barkabólga/fósturlát IBR/IPV – Herpesviridae
B108 Smitandi hvítblæði Enzootic bovine leucosis (EBL) – Retroviridae

Sauðfé og geitur:
I301 Bítlaveiki Border disease – Hairy shaker disease – Flaviviridae
A100 Fjárbólusótt/geitabólusótt Sheep pox and goat pox – Poxviridae
A050 Fjárpest Peste des petits ruminants (PPR) – Paramyxoviridae
B156 Fósturlát í ám Enzootic abortion of ewes (EAE) – Chlamydia psittaci
B155 Geitakregða Contagious caprine pleuropneumonia – Mycoplasma F38
B154 Kregðujúgurbólga Contagious agalactia – Mycoplasma ssp.
B161 Mæði (þurramæði)/Visna Maedi/Visna – Retroviridae
B160 Riðuveiki Scrapie – Prion
B159 Salmonella-fósturlát Salmonellosis – Salmonella abortus ovis
B153 Smitandi liða- og heilabólga í geitum Caprine arthritis and encephalitis (CAE) – Retroviridae
B157 Votamæði Jaagsiekte – Ovine pulmonary adenomatosis – Retroviridae

Svín:
A120 Afríkönsk svínapest African swine fever (ASF) – ASF-like virus
I401 Blöðruþot í svínum Vesicular exanthema of swine (VES) – Caliciviridae
A140 Illkynja grísalömun Teschen disease – Picornaviridae
B254 Smitandi maga- og garnabólga Transmissible gastroenteritis (TGE) – Coronaviridae
A030 Svínafár Swine vesicular disease (SVD) – Picornaviridae
A130 Svínapest Classical swine fever – Hog cholera – Flaviviridae

Hundar, kettir, loðdýr og kanínur:
B353 Lifrardrep Rabbit haemorrhagic disease (VHD) – Parvoviridae
I501 Maurakláði Sarcoptes mange – Sarcoptes spp.
I502 Plasmacytósa Plasmacytosis – Aleutian disease – Parvoviridae
I503 Refafár/Minkafár Distemper – Paramyxoviridae
I504 Sullaveikifár Echinococcosis – Echinococcus multilocularis

Alifuglar:
A150 Hænsnapest Avian influenza (AI) – Fowl plague – Orthomyxoviridae
B313 Hænsnatyfus Fowl typhoid – Salmonella gallinarum
B308 Kjúklingasótt Pullorum disease – Salmonella pullorum
I601 Nef- og barkabólga Avian rhinotracheitis (ART) – Pneumoviridae
A160 Newcastle-veiki Newcastle Disease (ND) – Paramyxoviridae
B302 Smitandi kverka- og barkabólga Infectious laryngotracheitis (ILT) – Herpesviridae
B305 Veirugarnabólga í öndum Duck virus enteritis (DVE) – Herpesviridae
B304 Veirulifrarbólga í öndum Duck virus hepatitis (DVH) – Picornaviridae

Eldisfiskar:
B413 EHN-veiki Epizootic haematopoietic necrosis – Iridoviridae
B415 Herpesveiki/OMV-veiki Herpesvirus salmonis/H. scophthalmi Oncorhynchus masou virus disease
B405 IHN-veiki Infectious haematopoietic necrosis – Rhabdoviridae
I701 IPN-veiki Infectious pancreas necrosis – Birnaviridae
I702 ISA-veiki Infectious salmon anemia – Orthomyxoviridae
I703 Roðflyðrusýki Gyrodactylosis – Gyrodactylus salaris
B404 SVC-veiki Spring viraemia of carp – Rhabdoviridae
B401 VHS-veiki Viral haemorrhagic septicaemia – Rhabdoviridae
I704 VNN-veiki Viral nervous necrosis – Nodaviridae

Skeldýr:
B434 Marteilíuveiki Marteiliosis – Marteilia refringens/M. sydneyi
B436 Mykrocytos-veiki Mikrocytosis – Mykrocytos mackini/M. roughleyi
B431 Ostruveiki Bonamiosis – Bonamia ostreae/B. sp.
B433 Perkinsus-veiki Perkinsosis – Perkinsus marinus/P. olseni
B432 Sumarveiki í ostrum Haplosporidiosis – Haplosporidium costale/H. nelsoni
I801 Velar-veiki Oyster velar virus disease – Iridoviridae

Krabbadýr:
I901 Humarveiki Gaffkemi – Aerococcous viridans
I902 Krabbapest Crayfish plague – Aphanomyces astaci

Viðauki 1B
(B-sjúkdómar).

TILKYNNINGARSKYLDIR SJÚKDÓMAR
Dýr almennt:
I001 Blóðsviti Parafilariosis – Parafilaria spp.
C702 Fótrot Footrot – Fusobacterium necrophorum
B059 Garnaveiki Paratuberculosis – Mycobacterium avium paratuberculosis
I002 Hringskyrfi Ringworm – Microsporum spp./Trichophyton spp.
B107 Hrýfi Dermatophilosis – Dermatophilus congolensis
B056 Leptóspírósa/Gulusótt Leptospirosis – Leptospira spp.
I003 Neosporosis Nesosporosis – Neospora caninum
B057 Q-hitasótt Q-fever – Coxiella burnetii
C619/C855 Salmonella-sýkingar Intestinal salmonella infections – Salmonella spp. (Other than Salmonella gallinarum/S. pullorum)
B104 Smitandi fósturlát Bovine genital campylobacteriosis – Campylobacter fetus fetus
B053 Sullaveiki Echinococcosis – Hydatidosis – Echinococcus granulosus
B255 Tríkínuveiki Trichinosis – Trichinella spiralis

Hross:
B206 Hestainflúensa Equine influenza – Orthomyxoviridae
B210 Hrossabóla Horse pox – Poxviridae
B213 Hrossakláði Sarcoptic mange – Sarcoptes scabiei var equi
C753 Kverkeitlabólga Strangles – Streptococcus equi equi
B208 Smitandi háls- og lungnakvef Equine viral rhinopneumonitis/Equine abortion virus (EHV-1/EHV-4) – Herpesviridae
B204 Smitandi heilabólga Eastern & Western equine encephalomyelitis – Alphaviridae
B201 Smitandi legbólga Contagious equine metritis (CEM) – Taylorella equigenitalis
B211 Smitandi slagæðabólga Equine viral arteritis (EVA) – Arteriviridae
B203 Smitandi sogæðabólga Epizootic lymhangitis – Histoplasma farciminosum
B216 Venezuela-heilabólga Equine Venezuelan encephalomyelitis – Alphaviridae

Nautgripir:
B112 Fósturlát í kúm Trichomonosis – Trichomonas foetus
B114 Illkynja slímhúðarbólga Malignant catarrhal fever (AHV-1) – Herpesviridae
C652 Smitandi slímhúðarpest Bovine viral diarrhea/Mucosal disease (MD/BVD) – Flaviviridae
I201 Smitandi öndunarfærabólga Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) – Paramyxoviridae
I202 Veiruskita Viral diarrhea – Coronaviridae
B106 Vöðvasullur Bovine cysticercosis – Taenia saginata

Sauðfé og geitur:
I302 Fellilús Sheep biting louse – Damalinia ovis
I303 Fjárkláði Sheep scab – Psoroptes ovis
C706 Fótakláði Sheep mange – Chorioptes ovis
I304 Færilús Sheep keds – Melophagus ovinus
B151 Lyppudrep Ovine epididymitis – Brucella ovis
I305 Vöðvasullur Ovine cysticercosis – Taenia ovis

Svín:
I402 Illkynja lungnabólga Pleuropneumonia – Actinobacillus pleuropneumonia
B257 PRRS-veiki Porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS)
I403 Smitandi veiruskita Porcine epidemic diarrhea (PED) – Coronaviridae
B252 Svínabandormur Porcine cysticercosis – Taenia solium
I404 Svínainflúensa Swine influenza – Hog flue – Orthomyxoviridae
B256 Ælu- og vanþrifapest Vomiting & wasting disease – Hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV) – Coronaviridae

Hundar, kettir og loðdýr:
I505 Hundafár Canine distemper – Paramyxoviridae
B501 Leishmaníu-veiki Canine leishmaniosis – Leishmania spp.
I506 Lungnafár í mink Hemorrhagic pneumonia – Pseudomonas aeruginosa
I507 Refavanki Nosematosis – Encephalitozoon cuniculi
I508 Veiruskita í mink Mink viral enteritis – Parvoviridae

Alifuglar:
B303 Fuglaberklar Avian tuberculosis – Mycobacterium avium
B307 Fuglabólusótt Fowl pox – Poxviridae
B306 Fuglakólera Fowl cholera – Pasteurella multocida
B311 Fuglakregða Avian mycoplasmosis – M. gallisepticum/M. meleagridis
B309 Gumboro-veiki Gumboro disease – Infectious bursal disease (IBD) – Birnaviridae
B310 Hænsnalömun Marek's disease – Herpesviridae
C853 Mænubólga Avian encephalomyelitis (AE) – Picornaviridae
I602 Paramyxóveirusýkingar Avian paramyxovirus (other than Newcastle disease) – Paramyxoviridae
B312 Páfagaukaveiki Avian chlamydiosis – Psittacosis – Ornithosis – Chlamydia psittaci – (annað en fósturlát í ám)
B301 Smitandi berkjubólga Infectious bronchitis (IB) – Coronaviridae
I603 Varpröskun Egg drop syndrome (EDS) – Adenoviridae

Eldisfiskar:
I705 Blóðfrumuveirusótt Erythrocitic inclusion body syndrome (EIBS) – Togaviridae
I706 Hindberjaveiki Proliferative kidney disease (PKD)
I707 Hitraveiki Coldwater vibriosis – Vibrio salmonicida
I708 Hvirfilveiki Whirling disease – Myxobolus cerebralis
I709 Kýlaveiki Furunculosis – Aeromonas salm. spp. salmonicida
I710 Laxalús/Fiskilús Salmon louse infection – Lepeophtheirus salmonis
Marine louse infection – Caligus elongatus
I711 Nýrnaveiki Bacterial kidney disease (BKD) – Renibacterium salmoninarum
I712 PD-veiki/Brisveiki Pancreas disease (PD) – Togaviridae
I713 Piskirikketsíuveiki Piscirickettsiosis – Piscirickettsia salmonis
I714 Rauðmunnaveiki Enteric red mouth (ERM) – Yersiniosis – Yersinia ruckeri
I715 Spírónúkleusveiki Systemic spironucleosis – Spironucleus barkhanus
I716 Sundmagasótt Swimbladder nematode of eel – Anguillicola crassus

Skeldýr:
I802 Sæeyrnaskelormur Sabellid polychaete – Terebrasabella heterouncinata

Krabbadýr:
I903 Postulínsveiki Porselenssyke – Thelohania contejeani
I904 Sveppablettaveiki Brannflekksyke – Ramularia astaci

Býflugur:
B453 Evrópsk býflugnapest European foulbrood – Streptococcus pluton
B452 Illkynja býflugnapest American foulbrood – Bacillus larvae
B451 Loftsekkjaveiki Acariosis of bees – Acarapis woodii
B454 Þarmaveiki Nosemosis of bees – Nosema apis
B455 Varróaveiki Varroosis – Varroa jakobsonii

Viðauki 2
(C-sjúkdómar).

SKRÁNINGARSKYLDIR SJÚKDÓMAR
Dýr almennt:
C612 Bogfrymlasótt Toxoplasmosis – Toxoplasma gondii
I003 Bólusótt Pox disease – Poxviridae
C615 Bótulismi Botulism – Clostridium botulinum
C616 Clostridíasýkingar Clostridiosis – Clostridium ssp. (Other than Clostridium chauvoei, Cl. perfringens type C og Cl. botulinum)
C620 Hníslasótt Coccidiosis – Eimeria spp./Isospora spp.
C611 Hvanneyrarveiki Listeriosis – Listeria monocytogenes
C613 Ígerðarsótt Melioidosis – Burkholderia pseudomallei
C618 Kjálkabris Actinomycosis – Actinomyces ssp.
C705/C752 Kýlapest Caseous lymphadenitis – Ulcerative lymphangitis – Actinobacillus lignieresii/Corynebacterium pseudotuberculosis
I004 Lungnapest Pasteurellosis – Pasteurella multocida/P. haemolytica
C617 Lungnadrep Other pasteurellosis – Pasteurella ssp. (Other than Pasteurella multocida)
C614 Pestbjúgur Blackleg – Clostridium chauvoei
C621 Ögðuveiki Liver fluke disease – Distomatosis – Fascicola hepatica

Hross:
I101 Herpeskvef Equine herpesvirus 2 (EHV-2) – Herpesviridae
C751 Herpesútbrot Equine coital exhanthema (EHV-3) – Herpesviridae
I102 Húðsveppur Trichophyton equinum/T. mentagrophytes

Sauðfé og geitur:
C701 Smitandi munnangur Orf – Contagious echtyma (CE) – Poxviridae
I306 Tannlos Broken mouth

Svín:
I405 Bjúgveiki Edema disease – E. coli O138/O139/O140/O141
I406 Blóðskita Swine dysentery – Brachyspira hyodysenteriae
I407 Garnadrep Necrotic enteritis – Clostridium perfringens type C
I408 Gothiti Mastitis-metritis-agalactia syndrome (MMA)
C801 Rauðsýki Swine erysipelas – Erysipelothrix rhusiopathiae
I409 Smitandi fósturdauði Porcine parvovirus (PPV) – Parvoviridae
B251 Snúðtrýni Atrophic rhinitis of swine – Pasteurella multocida tox +
I410 Svínakláði Sarcoptes mange – Sarcoptes scabiei var. suis
I411 Svínakregða Endemic pneumonia (EP) – Mycoplasma pneumonia
I412 Þarmabólga Porcine intestinal adenomatosis (PIA) – Lawsonia intracellularis

Hundar, kettir og loðdýr:
I509 Eyrnamaur Ear mites – Otodectes cynotis
I510 Kattafár Feline leukemia virus – Retroviridae
I511 Kattamaur Cheyletiellosis – Cheyletiella parasitovorax
I512 Smáveirusótt Canine parvovirus – Parvoviridae
I513 Smitandi heila- og lifrarbólga Hepatitis contagiosa canis (HCC)/Fox encephalitis – (CAV-1) – Adenoviridae

Alifuglar:
I604 Blávængjaveiki Chicken infectious anemia (CIA) – Parvoviridae
C856 Hvítblæði Avian leucosis – Retroviridae
I605 Fuglakregða Avian mycoplasmosis – (Other than M. gallisepticum and M. meleagridis)

Eldisfiskar:
I718 Fiskaberklar Mycobacteriosis – Mycobacterium marinum
I719 Kýlaveikibróðir Ulcer disease – Aeromonas salm. spp. achromogenes
I720 Klamydíuveiki Epitheliocystis – Chlamydia spp.
I721 Roðdrep í klaklaxi Ulcerative dermatic necrosis (UDN)
I722 VEN-veiki Viral erythrocytic necrosis – Iridoviridae
I723 Vetrarsár Winter ulcers – Moritella viscosa
I724 Víbríuveiki Vibriosis – Vibrio anguillarum
I725 Vörtuveiki Papillomatosis – Herpesviridae


12. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 24. apríl 2001.