Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1373, 126. löggjafarþing 591. mál: viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur).
Lög nr. 49 26. maí 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 83/1993, um viðurkenningu á menntun og prófskírteinum.


1. gr.

     Í stað „89/48/EBE eða 92/51/EBE“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: 89/48/EBE, 92/51/EBE eða 1999/42/EB.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. maí 2001.