Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1502, 126. löggjafarþing 726. mál: skipulags- og byggingarlög (námskeið til löggildingar).
Lög nr. 74 31. maí 2001.

Lög um breytingu á skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „1. september 2001“ í 4. málsl. 10. tölul. í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 1. júlí 2001.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. maí 2001.