Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1482, 126. löggjafarþing 707. mál: sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf..
Lög nr. 75 31. maí 2001.

Lög um sölu ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.


1. gr.

Heimild til sölu.
     Heimilt er að selja allt hlutafé ríkissjóðs í Landssíma Íslands hf.

2. gr.

Skuldbindingar.
     Um skuldbindingar og starfsemi Landssíma Íslands hf. á sviði fjarskipta fer samkvæmt leyfisbréfi útgefnu af Póst- og fjarskiptastofnun og reglugerð um alþjónustu.

3. gr.

Gildistaka.
     Lög þessi taka þegar gildi.
     Jafnframt falla úr gildi lög nr. 103/1996, um stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, með síðari breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Þrátt fyrir ákvæði til bráðabirgða II í lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, skal hlutabréf ríkissjóðs í Landssíma Íslands hf., útgefið 23. janúar 1998, vera ógilt við útgáfu á rafbréfum í félaginu í verðbréfamiðstöð án undangenginnar innköllunar.
     Ákvæði 1. mgr. 20. gr. laga um hlutafélög gildir ekki um Landssíma Íslands hf. á meðan hlutafé er að fullu í eigu ríkissjóðs.
     Samgönguráðherra fer með eignarhlutdeild ríkissjóðs í Landssíma Íslands hf.

Samþykkt á Alþingi 19. maí 2001.