Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 777, 127. löggjafarþing 387. mál: bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga).
Lög nr. 5 8. febrúar 2002.

Lög um framlengingu á heimild ríkissjóðs samkvæmt lögum nr. 120/2001 til þess tímabundið að takast á hendur tryggingu eða endurtryggingu á bótaábyrgð sem flugrekendur kunna að baka sér gagnvart þriðja aðila vegna tjóns er hlýst af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika.


l. gr.

     Í stað orðanna „ársloka 2001“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: 10. apríl 2002.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 7. febrúar 2002.