Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 935, 127. löggjafarþing 370. mál: endurskoðendur (EES-reglur).
Lög nr. 17 18. mars 2002.

Lög um breytingu á lögum um endurskoðendur, nr. 18/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
     Endurskoðunarfyrirtæki skal tryggja að nöfn og heimilisföng félagsmanna eða hluthafa fyrirtækisins séu aðgengileg almenningi.

2. gr.

     Lög þessi eru sett með hliðsjón af tilskipun 84/253/EBE um löggildingu einstaklinga sem falið er að annast löggilta endurskoðun bókhaldsgagna og öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 7. mars 2002.