Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1456, 127. löggjafarþing 505. mál: eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds).
Lög nr. 82 10. maí 2002.

Lög um breytingu á lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, nr. 96/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     2. málsl. 2. mgr. 11. gr. laganna orðast svo: Eftirlitsgjald þetta miðast við raunkostnað og skal vera 2,10 kr. fyrir hvert kíló kindakjöts, 3,00 kr. fyrir hvert kíló svínakjöts, 2,20 kr. fyrir hvert kíló nautgripakjöts, 2,90 kr. fyrir hvert kíló hrossakjöts og 6,50 kr. fyrir hvert kíló alifuglakjöts.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júní 2002.

Samþykkt á Alþingi 2. maí 2002.